Turinčių regėjimo neįgalumą ir jo neturinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai: lyginamasis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turinčių regėjimo neįgalumą ir jo neturinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai: lyginamasis aspektas
Alternative Title:
Peculiarities of social skills of teenagers' having and not having vision disorders: comparative aspect
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 16, p. 154-165
Keywords:
LT
Regėjimo neįgalumas; Socialiniai įgūdžiai; Socialinių įgūdžių tobulinimo kryptys.
Summary / Abstract:

LTIškeliama regėjimo neįgalumą turinčių paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Remiantis tyrimo duomeninis, lyginamuoju aspektu analizuojami regėjimo neįgalumą turinčių paauglių, besimokančių specialiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, ir regėjimo neįgalumo neturinčių paauglių intrapersonalinių (savęs pažinimo, savęs vertinimo, savikontrolės), interpersonalinių (kontakto užmezgimo, verbalinio ir neverbalinio kontakto, tarpusavio sąveikos sukūrimo ir konfliktų sprendimo) bei veiklos ir bendradarbiavimo (veiklos organizavimo, palankios atmosferos kūrimo, veiklos rezultatų vertinimo) įgūdžių ypatumai. Taip pat išryškinami tie įgūdžiai, kurių daugiausia stokoja tiriamieji. [Iš leidinio]

ENThe article presents the results of the research into social skills of teenagers with and without visual disorders. The attention is paid to disclosure of peculiarities of interpersonal activity and collaboration skills of these teenagers. To achieve this goal the model of social skills of visually impaired teenagers was made. Its reliability was tested with the help of a statistical analysis. On the basis of the research results, from the comparative aspects peculiarities of interpersonal skills of teenagers with visual disorders who learn at specialised schools and schools of general education, as well as interpersonal skills of teenagers without visual impairment (self knowledge, self-assessment, self-control) interpersonal skills (establishing contacts, verbal and non-verbal contact, creation of interaction and solution of conflicts), as well as activity and co-operation skills (organising the activity, creation of a favourable atmosphere, evaluation of the performance results) are analysed. Also, the skills that the teenagers under investigation lack most are elucidated. The research data show that teenagers are more successful in the skills in the sphere of performance evaluation than in the sphere of organising the activity and creating a favourable atmosphere.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6039
Updated:
2018-12-17 11:48:30
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: