Sutrikusios regos paauglių veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžių lygmens ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutrikusios regos paauglių veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžių lygmens ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of activity and collaboration skills of visually impaired teenagers
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 81-87
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje iškeliama sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Dėmesys skiriamas sutrikusio regėjimo paauglių, besimokančių specialiosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžių ypatumams atskleisti. Remiantis moksliniais darbais apie veiklos bei bendradarbiavimo įgūdžius, buvo sudarytas sutrikusio regėjimo paauglių šių įgūdžių raiškos teorinis ir empirinis modelis. Kaip parodė teorinės ir faktorinės analizės duomenys, svarbiausiais veiklos bei bendradarbiavimo įgūdžiais laikytina veiklos organizavimo, palankios veiklos atmosferos kūrimo, veiklos rezultatų vertinimo įgūdžiai. Remiantis šiuo modeliu, buvo parengtas veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžių aprašas (inventarijus), padėjęs atskleisti sutrikusio regėjimo paauglių minėtų įgūdžių ypatumus. Vertinimo kriterijumi pasirinktas įgūdžius išreiškiančių veiksmų pasireiškimo stabilumas. Duomenys parodė, kad tirtų sutrikusio regėjimo paauglių veiklos rezultatų vertinimo įgūdžiai aukštesni nei veiklos organizavimo ir palankios veiklos atmosferos kūrimo. Tačiau akivaizdu, kad apie penktadalis bendrojo lavinimo ir apie trečdalis specialiųjų mokyklų mokinių veiklos rezultatų vertinimo įgūdžių stokoja. Kita vertus, sutrikusio regėjimo paauglių, besimokančių specialiosiose mokyklose, veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžių lygis žemesnis nei jų bendraamžių iš bendrojo lavinimo mokyklų. Todėl itin aktualu ugdyti specialiose mokyklose besimokančių paauglių veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenys su regėjimo sutrikimais; Specialusis ugdymas.

ENThis article deals with teaching social skills to visually impaired (VI) teenagers as an important condition for their social integration into society. The focus is on activity and collaboration skills of VI teenagers who are students at special and general education schools. Relying on scientific research about such activity and collaboration skills, a theoretical and empirical model of the activity and collaboration skills of VI teenagers was made. An analysis showed that the most important activity and collaboration skills are the skills of organising activities, creating a pleasant atmosphere and evaluating results. Using this model, an inventory of activity and collaboration skills was made up to investigate the particularities of these skills in VI teenagers. Stability of behaviour demonstrating these skills was chosen as an evaluation criterion. The data shows that VI teenagers are more successful in the skills of activity result evaluation than activity organisation and favourable atmosphere creation. About one fifth of the general education students and one third of the special education students lack activity result evaluation skills. Furthermore, the level of activity and collaboration skills of VI teenagers in special education schools was lower than that of their peers in general education schools. Therefore it is very important to develop the activity and collaboration skills of visually impaired teenagers in special education schools.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6074
Updated:
2018-12-17 11:39:30
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: