Santykių su bendraamžiais ir vidinės darnos sąsajos jaunesniajame mokykliniame amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santykių su bendraamžiais ir vidinės darnos sąsajos jaunesniajame mokykliniame amžiuje
Alternative Title:
Relations with peers and sense of coherence in middle childhood
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2005, Nr. 14, p. 7-12
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai; Jaunesnysis mokyklinis amžius; Santykiai su bendraamžiais; Sociometrinis statusas; Vidinė darna; Vidinė disharmonija; Inner disharmony; Inner harmony; Middle childhood; Peer relations; Sense of coherence; Sociometric status.
Keywords:
LT
Jaunesnysis mokyklinis amžius; Santykiai su bendraamžiais; Sociometrinis statusas; Vaikai / Children; Vidinė darna; Vidinė disharmonija.
EN
Inner disharmony; Inner harmony; Peer relations; Sense of coherence; Sociometric status.
Summary / Abstract:

LTĮvairių tyrimų duomenys rodo, kadjaunesniųjųmoks-leivių asmenybės vystymuisi sėkmingi santykiai su bendraamžiais yra ypač svarbūs. Pagal šių santykių sėkmingumą galima spręsti apie vaiko dezadaptaciją, jo asmenybės disharmoniją. Šio tyrimo tikslas - panagrinėti jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių vidinės darnos ir santykių su bendraamžiais sąsajas. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų populiarumo tarp bendraamžių ir vidinės darnos tarpusavio ryšį; 2. Palyginti moksleivių, turinčių skirtingą vidinės darnos lygį sociometrinį statusą ir populiarumą tarp bendraamžių. Metodika Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 1040 Viniaus m., Vilniaus r., Klaipėdos ir Birštono m. trečių (610, iš jų 304 berniukai, 306 mergaitės) ir ketvirtų (430, iš jų 211 berniukų, 219 mergaičių) klasių moksleivių (iš viso tyrime dalyvavo moksleiviai iš 10 mokyklų). Tiriamųjų amžiaus vidurkis-9,5 metų. Tyrimo eiga Tyrimas buvo atliekamas klasėje grupinio eksperimento būdu - iš karto su visais klasės mokiniais. Prieš atliekant tyrimą buvo gautas tėvų sutikimas, kad jų vaikas dalyvautų tyrime. Rezultatai Siekiant nustatyti vidinės darnos ir moksleivių socialinės kompetencijos (sociometrinio statuso, populiarumo tarp bendraamžių) tarpusavio ryšį, buvo atlikta koreliacinė analizė, taikant Pearsono koreliacijos koeficientą. Koreliacinės analizės rezultatai pateikti 1 lentelėje.Iš 1 lentelės duomenų matyti, kadjaunesniųjųmoks-leivių vidinė darna yra labiausiai susijusi su jų populiarumu tarp bendraamžių (r = 0,14, p = 0,0001), o ne su sociometriniu statusu. Moksleivio populiarumas tarp bendraamžių yra susijęs su jo pasitikėjimu aplinka (r = 0,137,p = 0,0001)bei aplinkos reikalavimų priėmimu (r = 0,186, p = 0,0001). Pasitikėjimas savimi ir susidomėjimas gyvenimu bei santykiais su bendraamžiais yra mažai susiję. Rezultatai rodo, kad neigiamas sociometrinis statusas turi stipriausią atvirkštinį ryšį su pasitikėjimu aplinka (r = -0,15, p = 0,0001) ir aplinkos reikalavimų priėmi- mu (r = -0,16, p = 0,0001). Teigiamas sociometrinis statusas turi labai silpną, bet statistiškai reikšmingą ryšį su „aplinkos reikalavimų priėmimo" vidinės darnos parametru (r =0,107, p =0,001). [...]. [Iš teksto, p. 8-9]

ENThe aim of this investigation was to analyse peer relations and their interconnections with level of sense of coherence in middle childhood. A. Antonovsky (1995 Sense of Coherence Scale modified by M. Margalit (1995a) and M. Pileckaitė-Markovienė (2001) for 5-10 years old children and sociometry were used as evaluation tools. 1040 children of third and fourth grade (515 boys, 525 girls) took part in the survey. Results showed that sense of coherence of primary school children had stronger connection with popularity among peers than with sociometric status. Popularity among peers was mostly connected with such components of sense of coherence as "interpersonal trust" and "acceptance of environmental demands", it means that more popular children more trust environment, more accept environmental demands and are more interested in life than unpopular children. [Text from author]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42552
Updated:
2020-04-03 11:08:46
Metrics:
Views: 50    Downloads: 11
Export: