Bešeimių vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose (socialinis ir psichopedagoginis aspektas) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bešeimių vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose (socialinis ir psichopedagoginis aspektas): disertacija
Alternative Title:
Peculiarities Pertaining to Education of Children without Families in State Foster Institutions (Social and Psycho-Pedagogic Aspect)
Publication Data:
Klaipėda, 2000.
Pages:
129 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Bešeimių vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose (socialinis ir psichopedagoginis aspektas) Klaipėda, 2000 35 p., įsk. virš. : lent
Summary / Abstract:

LTBešeimių vaikų padėtis mūsų šalyje tebėra komplikuota. Bešeimis vaikas – dėl kokių nors priežasčių, netekęs artimųjų globos ir priežiūros, augantis vaikų globos namuose. Visuomenė ir valstybė turėtų sukurti bešeimiams vaikams tokias ugdymo sąlygas, kad jie būtų pajėgūs fiziškai, dvasiškai, materialiai remti mūsų visuomenę. Todėl bešeimių vaikų problemų tyrinėjimas ir jų ugdymas dabar ir ateityje bus aktualus. Darbo hipotezė. Prielaida, jog bešeimių vaikų ugdymo problemas įmanoma palankiai spręsti jų globos namuose. Tam reikalingas nuoseklus konkrečių gyvenimo sąlygų, nustatant vaikų ugdymo socialinius ir psichopedagoginius ypatumus, empirinis tyrimas. Jų žinojimas galėtų prisidėti prie bešeimių vaikų ugdymo globos institucijose tobulinimo. Darbo tikslas – ištirti bešeimių vaikų, ugdomų globos institucijose ir globėjų šeimose, socialinius ir psichopedagoginius ypatumus. Tai vienas pirmųjų Lietuvoje bešeimių vaikų ugdymo ypatumų tyrimas, kuriame atskleistas ir pagrįstas bešeimių vaikų ugdymo savitumas. Tyrimo rezultatai vertingi įstaigoms, kurios rengia socialinius darbuotojus ir pedagogus bei tobulina jų mokymo programas.

ENThe situation of children without families in our county remains complex. A child without a family is a child who lost guardianship and care of relations due to certain reasons and is placed in a foster care institution. The public and the state should create conditions for education of children without families so they would become physically, spiritually, and materially able to support our society. Thus, analysis of problems particular to children without families and their education shall remain relevant now and in the future. Hypothesis of the thesis. An assumption that issues pertaining to children without families may be advantageously resolved at foster homes. This requires a consistent empirical study of specific life conditions defining social and psycho-pedagogic peculiarities of child education. Knowledge of such conditions could contribute to improvement of education of children without families in foster institutions. The aim of the research is to analyze social and psycho-pedagogic peculiarities of children without families who are educated in foster institutions and foster families. This is one of the first researches on peculiarities of education of children without families in Lithuania that reveals and reasons uniqueness of education of children without families. Research results are valuable to institutions that train social workers and pedagogues and improve their training programmes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10204
Updated:
2022-02-07 20:09:16
Metrics:
Views: 93
Export: