Socializacijos centro edukacinė sistema - ugdytinių tolimesnį formalųjį mokymąsi lemiantis kompleksinis veiksnys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Socializacijos centro edukacinė sistema - ugdytinių tolimesnį formalųjį mokymąsi lemiantis kompleksinis veiksnys
Alternative Title:
Educational system of a socialization centre as a complex factor conditioning further formal learning of school learners
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2010, Nr. 13 (24), p. 13-30, 119-138 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Edukacinė sistema; Socializacijos centras.
EN
Education system; Educational system, empowerment; Socialization centre.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socializacijos centro edukacinės sistemos kaip ugdytinių tolimesnį formalųjį mokymąsi lemiančio kompleksinio veiksnio teorinės ir empirinės prielaidos. Pirmoje straipsnio dalyje, remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, išryškinami socializacijos centro ugdytinių tolimesnį formalųjį mokymąsi lemiantys veiksniai: kompetenciniai, socialiniai-psichologiniai, organizaciniai. Atlikus išsamią mokslinės literatūros analizę, sukurtas socializacijos centro edukacinės sistemos teorinis modelis, kuriuo buvo grindžiamas empirinis tyrimas anketinė socializacijos centro pedagogų ir ugdytinių apklausa. Antroje straipsnio dalyje pateikti socializacijos centro pedagogų ir ugdytinių anketinės apklausos rezultatai ir išvados. Atliktus kiekybinio tyrimo rezultatų analizę išryškėjo tiek socializacijos centro pedagogų, tiek ir ugdytinių nuomonės, jų požiūriai į ateities siekius, trikdžiai įveikiant gyvenimo ir mokymosi sunkumus. Išryškėjo pedagogų kompetencijos ir gebėjimai, lemiantys ugdytinių tolimesnį mokymąsi. Straipsnyje atskleidžiama, kokie elgesio ir charakterio bruožai gali jiems trukdyti siekti tolimesnės karjeros. Taip pat bandoma palyginti centro pedagogų ir ugdytinių atsakymus, juose ieškant skirtumų bei panašumų. Straipsnyje pateiktas socializacijos centro edukacinės sistemos teorinis modelis gali būti tolimesnių tyrimų panašia tematika metodologinis pagrindas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses theoretical and empirical premises of the educational system applied in a socialization centre as a complex factor empowering further formal learning of school learners. The first part of the article, referring to the performed analysis of scientific literature, reveals the factors determining further formal learning of school learners at a socialization centre such as competence-based, social-psychological and organisational factors. The conducted thorough analysis of scientific literature allowed for creation of the theoretical model of educational system at the socialisation centre, which later served as a basis for the empiric research, i.e., the questionnaire survey of educators and learners of socialisation centre. The second part presents the results and conclusions of the survey of teachers and school learners of the socialization centre. The conducted quantitative research revealed the opinions of both the teachers and school learners of the socialization centre, their viewpoints to future goals, interferences in overcoming difficulties of their life and learning. The competences and abilities of the teachers in empowering the school learners for their further formal learning were identified. The article highlights what features of their behaviour and character may prevent them from achieving the goal of their further career. The authors make attempts to compare the answers of the centre’s teachers and the school learners to find out differences and similarities. The article presents the theoretical model of empowering educational system of the socialization centre, which can serve as a methodological basis for further researches on a similar topic. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30701
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 15    Downloads: 8
Export: