Antrųjų gyvenimo metų kūdikių namų auklėtinių emocijų kaita ugdymo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antrųjų gyvenimo metų kūdikių namų auklėtinių emocijų kaita ugdymo procese
Alternative Title:
Educational aspects of emotions of two years age infants who are in institution care
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 28, p. 131-136
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami kūdikių namų auklėtinių emocijų ir jų raiškos ypatumai ugdymo procese. Specifinė institucinė ir edukacinė realybė globos įstaigose sąlygoja ne tik ypatingą emocinę kūdikių raidą, bet ir ugdymo metodus, forams, turinį. Kūdikių namų auklėtiniai- tai ypatinga specialiųjų poreikių veikų grupė, kurios psichosocialinę raidą labiausiai trikdo patiriama derivacija. Tikslingai organizuotas edukacinis vyksmas leistų plėtoti siektinas kūdikių emocijas bei pedagoginėmis priemonėmis veikti neigiamą emocinę raišką. Tyrimo rezultatai rodo, jog antraisiais gyvenimo metais gali būti plėtojama kūdikių namų auklėtinių kognityvinių emocijų sąlygota elgsena. Bazinės emocijos pedagoginiam poveikiui nėra palankios. [Iš leidinio]

ENThe article reviews peculiarities of emotions and their expression of infants growing up in institutions during the process of education. The specific institutional and educational reality in foster care institutions conditions a peculiar emotional development of infants as well as the methods, forms, and content of education. Infants who grow up in infant institutions comprise a group of children with special needs and their psychosocial development is mostly impeded on by derivation. A targeted educational process would allow developing the endeavoured emotions of infants and impacting on negative emotional expression by pedagogic aids. Results of the research shows that during the second year of their life, infants who grow up in institutions can development behaviour conditioned by cognitive emotions. Basic emotions for pedagogic impact are not advantageous.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1719
Updated:
2018-12-17 11:34:53
Metrics:
Views: 37    Downloads: 1
Export: