The Features of educational activity of children-foster-care family : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Features of educational activity of children-foster-care family: the case of Lithuania
Alternative Title:
Vaikus globojančios šeimos edukacinės veiklos požymiai: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 4 (66), p. 82-97
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPirmojoje straipsnio dalyje aptariama vaikus globojančios šeimos kaip socioedukacinio reiškinio samprata, atskleidžiamas vaikus globojančios šeimos edukacinės veiklos paradigmų virsmas, fiksuotas Vakaruose; pateikiami pagrindiniai skirtumai tarp globėjų, veikiančių tradicinės paradigmos kontekste, veiklos ir globėjų, veikiančių moderniojoje paradigmoje; apibrėžiamas globėjų kaip ugdytojų vaidmuo. Antrojoje dalyje išskiriami globojančių šeimų edukacinės veiklos požymiai. Vaikus globojančios šeimos edukacinė veikla yra lyginama su kitų ugdymo institucijų, tokių kaip tikroji šeima ir mokykla, veikla. Trečiojoje dalyje pristatoma empirinio tyrimo metodologija. Ketvirtoje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai. Empiriškai tiriant vaikus globojančios šeimos edukacinės veiklos požymius, buvo atlikta specialistų, dirbančių Vaiko teisių apsaugos tarnybose (VTAT), apklausa, į tyrimą įtraukiant visas 60 Lietuvoje veikiančių VTAT tarnybų. VTAT specialistų apklausa parodė, kad vaikus globojančios šeimos veikla pasižymi edukaciniais požymiais. Pagrindinės globėjų edukacinės veiklos funkcijos yra šios: auginimas, ugdymas, (re)socializavimas, koordinavimas–konsultavimas, atstovavimas, terapinė funkcija ir vadybinė veikla; šios funkcijos yra sudėtinės ir turi savo sudedamąsias. VTAT specialistai globėjus traktuoja ne kaip edukatorius, o kaip socialinės paslaugos – globos – teikėjus. Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad Lietuvos atveju vaikus globiančios šeimos edukacinės veiklos požymiai atspindi tradicinę vaikus globojančios šeimos paradigmą.Reikšminiai žodžiai: Edukacinė veikla; Paradigma; Vaikus globojanti šeima; A children foster care family; A children-foster-care family; Education activity; Educational activity; Lithuania; Paradigm.

ENChildren foster-care is one of the values of a modern society. The way in which children live in the society, how they understand the society depend on attention, caring, education, which they get in their childhood. So foster-care of a child in a family (family environment) should be treated as an optimal factor of child’s education and socialization. The article addresses the following question: what features of educational activity characterize a children-foster-care family in Lithuania in the context of the changing paradigm. The first part of the article discloses the conception of familial children foster-care as socio-educational phenomenon; the second part distinguishes the features of the educational activity of a children-foster-care family, the third part presents the methodology of the empirical research; the fourth part presents the research results, which reveal the features of the educational activity of a children-foster-care family through viewpoints of specialists of Child Rights Protection Services. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23428
Updated:
2018-12-17 12:35:19
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: