Socialinė-edukacinė pagalba vaikams iš globos namų adaptuojantis pradinėje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė-edukacinė pagalba vaikams iš globos namų adaptuojantis pradinėje mokykloje
Alternative Title:
Social educational aid for children from foster home for school adaptation
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr.4 (41), p. 17-28
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Mokyklinė adaptacija; Socialinė-edukacinė pagalba; Globos įstaigos; Adaptation; School adaptation; Social educational aid; Children from foster home.
Keywords:
LT
Adaptacija; Globa. Rūpyba / Care; Mokyklinė adaptacija; Socialinė-edukacinė pagalba; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
EN
Adaptation; School adaptation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama socialinė-edukacinė pagalba vaikams iš globos namų adaptuojantis pradinėje mokykloje. Vaikų adaptavimąsi mokykloje lemia tam tikri asmenybės brandos parametrai, kurie turi įtakos vaikų veiklos ir laimėjimų mokykloje sėkmingumui. Tai gali būti: mokymosi motyvacija, socialinė vaiko branda, adekvati savimonės branda. Apžvelgiami empirinio tyrimo rezultatai, siekiant išsiaiškinti socialinės-edukacinės pagalbos galimybes globos namų vaikams adaptuotis pradinėje mokykloje. Nagrinėjami duomenys ir pateikiamos išvados, atskleidžiant svarbiausius socialinės-edukacinės pagalbos aspektus vaikams iš globos namų adaptuojantis mokykloje. Tyrimo rezultatai rodo, kad socialinėsedukacinės pagalbos teikimo veiksmingumą užtikrina bendras įvairių specialistų darbas, kur svarbi įvairių sričių informacija, žinios, gebėjimai. [Iš leidinio]

ENIn the article is emphasis social educational aid for children from foster home for school adaptation. Children adaptation in the school influence some person maturity parameters, which arbiter children work and strides at the school. It can be school motivation, social child maturity, fidelity consciousness maturity. Review's the research results, by way exhibit social educational aid chances children from foster home for school adaptation at primary school. Empirical research and presentation finding, detectable primaries social educational dimensions children from foster home for school adaptation. He results show that effective social educational aid organization safeguard joint different specialists work, which necessary different ranges information, knowledge, abilities. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17415
Updated:
2018-12-17 12:03:54
Metrics:
Views: 30    Downloads: 9
Export: