Globos namų auklėtinių laisvalaikis ir popamokinis užimtumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globos namų auklėtinių laisvalaikis ir popamokinis užimtumas
Alternative Title:
Leisure and after-school activities of foster home pupils
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 4 (20), p. 164-168
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laisvalaikis; Popamokinė veikla; Globos įstaigos; Socializacija; Leisure; After school activities; Children home; Children in care; Socialization.
Keywords:
LT
Globa. Rūpyba / Care; Laisvalaikis / Leisure; Popamokinė veikla; Socializacija / Socialization; Vaikai / Children.
EN
After school activities.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje ugdymo praktikoje itin aktuali globos namuose augančių vaikų laisvalaikio problema. Dauguma šių mokinių negeba pasirinkti tinkamos laisvalaikio veiklos, kontroliuoti elgesio, emocijų, neretai pažeidžia elgesio normas. Tikėtina, kad būrelių ir popamokinių renginių mokyklose pasiūla galėtų ugdyti mokinių individualiuosius gebėjimus, socialiai priimtiną elgesį, padėtų kaupti teigiamą socialinę patirtį. Tačiau mokinių abejingumo popamokiniam ugdymuisi tendencija skatina tirti šio reiškinio priežastis ir ieškoti laisvalaikio ir užimtumo tobulinimo kelių. Straipsnyje analizuojamos globos namų auklėtinių laisvalaikio, popamokinio ugdymo ir užimtumo problemos. Tyrimo tikslas - išnagrinėti globos namuose augančių vaikų laisvalaikio pomėgius; popamokinio ugdymosi būdus, atskleisti mokinių dalyvavimo/ nedalyvavimo popamokinėje ugdymosi veikloje priežastis ir kita. Apklausoje dalyvavo 10-17 m. globos namų auklėtiniai. Tyrimu nustatyta, kad globos namų auklėtiniai, kurie turi elgesio problemų ir patiria mokymosi sunkumų, nedalyvauja popamokinėje veikloje. Dauguma jų neturi prasmingos veiklos poreikių, interesų, galbūt dėlto, kad nei mokyklose, nei globos namuose vaikams nėra didelio įdomios laisvalaikio veiklos pasirinkimo, trūksta renginių ir būrelių įvairovės. Nustatyta, kad populiariausia - sportinio pobūdžio popamokinė veikla, kitokių būrelių veikla daugumos mokinių nedomina. Beveik trečdalis apklaustųjų nelanko ir neužsiima jokia popamokinio ugdymosi veikla. [Iš leidinio]

ENTheoretical analysis of leisure, after-school education concepts, and problems of socialization and busyness of foster home pupils was done in the paper. A hypothesis was raised, that foster home pupils with learning problems and experiencing difficulties at school do not do any after-school activity. 92 foster home pupils of the age of 10-17 years (34 had special education needs) and 9 pedagogues working in foster homes participated in the research. Using the method of a survey hobbies and after-school activities of foster home children were analysed. An attempt was made to find out the reasons of participating/not participating in after-school activities and the peculiarities of foster home pupils' behaviour. The research showed that the most popular after-school activity is of sports nature, pupils are not interested in other kinds of activities. Foster home children participating and not participating in after-school activities, think that after-school activities are useful for them. However, almost one third of surveyed does not participate in any after school activity stating that after-school activities do not satisfy their needs. According to the pedagogues' data, bigger part of foster home pupils has behaviour and communication problems. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18838
Updated:
2018-12-17 12:18:47
Metrics:
Views: 23    Downloads: 12
Export: