Globos namų auklėtinių požiūrio į savo elgesį ir santykius su bendraamžiais kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Globos namų auklėtinių požiūrio į savo elgesį ir santykius su bendraamžiais kaita
Alternative Title:
Changes in the attitudes of children living in residential childcare institutions, towards their own behaviour and relationship with their peers
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2010, Nr. 2 (23), p. 8-19, 20-30 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Adaptyvaus elgesio ugdymas(is); Adaptyvaus elgesio ugdymas(is), savęs, savo elgsenos ir santykių su bendraamžiais vertinimas, savęs vertinimo pokyčiai; Savęs vertinimas; Savęs vertinimo pokyčiai; Savęs, savo elgsenos ir santykių su bendraamžiais vertinimas.
EN
Adaptive behaviour patterns, evaluation of interpersonal relations, self esteem, changes of self esteeem; Assessment of ones' own personality and behaviour; Assessment one's relationship wit peers; Changes in self-assessment; Changes of self-evaluation; Development of adaptible behavior; Development of adaptive behaviour; Self - evaluation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama globos namų auklėtinių adaptyvaus elgesio ugdymo(si) problema, kaip svarbi asmens pozityvų psichologinį ir socialinį prisitaikymą lemianti sąlyga. Pateikiami eksperimentinės ir kontrolinės grupių globos namuose gyvenančių paauglių ugdomojo eksperimento duomenys. Nustatyta, kad pirmojo tyrimo metu (prieš eksperimentą) abi grupės buvo panašios. Tyrimo rezultatai parodė, kad apklausos duomenys kontrolinėje grupėje per tą laiką, kol eksperimentinės grupės ugdytiniai mokėsi pagal adaptyvaus elgesio ugdymo(si) programą, reikšmingai nepakito, palyginti su pradiniais duomenimis. Aptariant eksperimentinės grupės paauglių savęs, savo elgsenos ir santykių su bendraamžiais vertinimo pokyčius, matyti, kad po eksperimento apklausos duomenys pakito. Antrojo tyrimo duomenų lyginamoji analizė eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse taip pat parodė reikšmingus skirtumus tarp šių abiejų grupių. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the problems of using adaptive behaviour with children living in residential care institutions, as an important condition determining a person‘s positive psychological and social adaptation. Data from the experimental and control groups of teenagers living in residential care institutions is provided. It was ascertained that during the first stage of the research (before the experiment) both groups were similar. In the control group the research data results showed that during the time when the pupils of the experimental group were learning according to the adaptive behaviour educational programme, behaviour did not change significantly, in comparison with the primary data. When discussing changes in how teenagers from the experimental group value themselves, their behaviour and their relationship with their peers, one can see that after the experiment, the interview data has changed. A comparative analysis of the second stage of the research data in the experimental and control group showed significant changes between those two groups. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29393
Updated:
2018-12-17 12:51:29
Metrics:
Views: 20    Downloads: 11
Export: