Vaikų globos šeimose ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų globos šeimose ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of children foster in family
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 27-35
Keywords:
LT
Be tėvų globos likęs vaikas; Globa / Care; Šeima / Family; Vaikai / Children; Vaiko globa (rūpyba).
EN
Foster child; Foster parents; Foster.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama vaikų globos šeimose ypatumai, pagrindinį dėmesį sutelkiant į šiuos aspektus: kokie motyvai skatina šeimas imtis vaiko globos, su kokiais sunkumais susiduria šeima globodama vaiką, kokia socialinė parama teikiama vaikus globojančiai šeimai, kokios socialinės paramos globėjams labiausiai trūksta. Pasirinktas kiekybinis tyrimas, apklausos raštu metodas, naudojant klausimyną. Tyrime dalyvavo 173 globėjai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Tyrimu atskleista, kad globėjų šeimose daugiausia globojama po vieną vaiką. Be to, dauguma globėjų su globojamu vaiku yra susiję artimais giminystės ryšiais. Pagrindiniai giminaičių globėjų motyvai, paskatinę globoti be tėvų globos likusį giminaičių vaiką – pareiga padėti artimiesiems. Ne giminaičiai globėjai remiasi įvairesniais motyvais: noras padėti vaikui, kad jis galėtų augti šeimoje; neturi savų vaikų arba savi vaikai subrendo ir paliko tėvų namus; noras išreikšti save, atlikti visuomenei naudingą darbą. Pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria globėjai: pedagoginių ir psichologinių žinių, reikalingų vaikų auklėjimui, stygius; globojamo vaiko psichologinės ir elgesio problemos. Globėjams stinga finansinės paramos, mokymų, individualių specialistų konsultacijų globos procese. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the peculiarities of families of foster children and their foster parents. The greatest attention is focused on the following aspects: how many foster children one family can foster, if there is some family kinship with the foster child, what motivates families to take care of the child, what difficulties families are faced with when fostering a child, what social support is provided to foster parents families, where foster parents seek help for issues concerning the children in their care, what lack of social support is. The method of written inquiry (the instrument - a questionnaire) was used. 173 fosterparents of the different regions of Lithuania participated in the research. The research took place in 2009. The research results have revealed that the majority of foster parents families’ care for one child. In addition, families tend to take care of children who are 5-11 years old and children without disabilities. The majority of caregivers have close family ties with foster children.The main motive of foster parents, who are the relatives of a foster child, is the responsibility to support the family. The motives of foster parents who are not relatives are based on a wider range of reasons, i.e. the desire to help the child to grow up in the family; they don’t have their own children or their own children have left the parental home; the desire to realize oneself; to do socially useful work and so on. Caregivers face difficulties such as: the lack of psychological and pedagogical knowledge which is necessary for educating and psychological and behavioral problems of the foster child. Foster parents are faced with the lack of financial support, training and advice of professionals. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29600
Updated:
2018-12-17 12:59:34
Metrics:
Views: 47    Downloads: 30
Export: