Buvusių vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinė adaptacija profesinėje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Buvusių vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinė adaptacija profesinėje mokykloje
Alternative Title:
Social adaptation of children's home ex-inmates in vocational school
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2005, Nr. 5 (59), p. 41-53
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje nuolat daugėja vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir augančių globos įstaigose, kurios turėtų atlikti labai svarbias vaiko ugdymui(si), asmenybės brendimui šeimos funkcijas, t.y. ugdyti savarankišką, atsakingą, sąmoningą asmenybę, pasiruošusią sėkmingai integruotis į atvirą visuomenę. Ir pedagogai, ir psichologai, analizavę bei tyrę vaikų globos įstaigų auklėtinių asmenybės formavimosi, elgesio ypatumus, teigia, kad globos įstaigas palikusių jaunų žmonių socialinę adaptaciją naujoje aplinkoje komplikuoja įvairūs socialiniai ir psichologiniai veiksniai. Vaikų globos įstaigose augusių mokinių socialinės adaptacijos profesinėje mokykloje bei problemų, su kuriomis jie susiduria, tyrinėjimams skiriama nepakankamai dėmesio. Nors į tai turėtų būti atkreiptas didesnis visuomenės dėmesys, atsižvelgiant į tam tikrą dėsningumą – vaikų globos įstaigų auklėtiniai, baigę vidurinę mokyklą, dažniausiai renkasi ne studijas aukštojoje mokykloje, bet siekia įgyti specialybę profesinėje mokykloje. Todėl straipsnio autorės, atlikdamos tyrimą, siekė išsiaiškinti tam tikrų veiksnių – socialinės kompetencijos, profesijos pasirinkimo motyvų bei mokyklos aplinkos įtaką vaikų globos įstaigose augusių jaunuolių socialinės adaptacijos profesinėje mokykloje – pobūdį. Tyrimo tikslas – išanalizuoti buvusių globos įstaigų auklėtinių socialinės adaptacijos profesinėje mokykloje ypatumus. Tyrimas yra lokalus, atliktas vienoje profesinėje mokykloje, siekiant patikrinti įvairių autorių teorines prielaidas apie vaikų globos įstaigų auklėtinių nepa(si)ruošimą savarankiškam gyvenimui. [Iš leidinio]

ENThe number of children without parent care constantly increases in Lithuania and children’s home institutions should perform very important functions in a child’s education, i.e. to educate an independent, responsible, conscious and prepared personality for successful integration to open society. But pedagogues and psychologists say that young people after leaving Children’s home are not prepared for an independent life in open society, they get to conflicts very often and experience difficulties integrating into the society. Ex-mates of Children’s home have problems with social adaptation in the process of vocational school but the attention to these investigations is rather insufficient. The society must pay closer attention to the fact that former inmates of children’s home after secondary school choose in vocational school rather than higher education institution. The authors of the article tried to distinguish the factors, which closely influenced the social adaptation in vocational school process for ex-mates of children’s home. The research was conducted in a local Kaunas vocational school. The investigation results confirmed existence and relevance of the issue. The data analysis showed that two out of three main factors were connected with insufficient social competence and unmotivated choice of profession, which complicated social adaptation process of the ex-mates of children’s home in the vocational school.

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9488
Updated:
2021-02-25 10:00:37
Metrics:
Views: 43    Downloads: 5
Export: