Globos namų auklėtinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globos namų auklėtinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose
Alternative Title:
Education of foster home students' social skills in a mainstream school
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 1 (16), p. 54-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Globos įstaigos; Bendravimo; Bendradarbiavimo; Asmeninio pažinimo; Savus įsivertinimo gebėjimu bei socialinio aktyvumo ugdymas.
Keywords:
LT
Asmeninio pažinimo; Bendradarbiavimas / Cooperation; Bendravimas / Communication; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Savus įsivertinimo gebėjimu bei socialinio aktyvumo ugdymas.; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami globos namų auklėtinių socialinių įgūdžių trūkumą lemiantys veiksniai, pateikiama socialinių įgūdžių ugdymo, kaip socialinio pedagoginio reiškinio, analizė, aptariami Lietuvos ir užsienio šalių autorių darbuose paskelbti tyrimų rezultatai. Taip pat šiame straipsnyje pateikiami globos namuose ir pilnose šeimose gyvenančių paauglių socialinių įgūdžių atskirų aspektų- bendravimo, bendradarbiavimo, socialinio aktyvumo, asmeninio pažinimo ir savęs bei savo veiklos įsivertinimo - ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose, pačių jaunuolių vertinimais, rezultatai. Tyrimu nustatyta, kad bendrojo lavinimo mokyklose egzistuoja socialinių įgūdžių ugdymas, tačiau, dirbant su globos namų auklėtiniais, jis yra nepakankamas. Statistinės analizės rezultatai parodė, kad pedagogai, dirbdami su tėvų globą praradusiais paaugliais, mažiau dėmesio skiria globotinių bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių bei socialinio aktyvumo ugdymui, taip pat painokų metu silpnai aktyvinamas globos namų ugdytinių asmeninio pažinimo bei savęs įsivertinimo gebėjimų ugdymas, lyginant su paauglių iš pilnų šeimų vertinimais. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the factors which determine the lack of social skills in pupils from foster house, the analysis on the development of social skills as a sociopsychological phenomenon is presented, research results published by Lithuanian and foreign authors are discussed. Also, this article provides the results on different aspects of social skills of teenagers from foster houses and teenagers living in full families - communication, cooperation, social activity, personal knowledge and self-evaluation and evaluation of own activities – at comprehensive schools, evaluation by the young people themselves. The study has found that there is education of social skills at comprehensive schools, but when working with pupils from foster house, it is insufficient. Results of statistical analysis have revealed that educators working with teenagers who lost parental care, give less attention to education of communication, cooperation and social skills’ activity, as well as there is a weak activation of education of personal knowledge and self-evaluation skills of pupils from foster house during complicated period, compared with the assessments of teenagers from full family.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16928
Updated:
2018-12-17 12:02:44
Metrics:
Views: 89    Downloads: 23
Export: