Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas konstruojant bendradarbiavimo su šeima modelį : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas konstruojant bendradarbiavimo su šeima modelį: disertacija
Alternative Title:
Optimisation of the activity of early rehabilitation service in constructing the model of co-operation with the family
Publication Data:
Šiauliai, 2002.
Pages:
195 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2002.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Reviews:
Recenzija leidinyje Pedagogika. 2002, 64, p. 119-122
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo objektas – ankstyvosios reabilitacijos tarnybų specialistų ir šeimų, bendradarbiavimas ankstyvosios intervencijos situacijoje. Tyrimo tikslas – ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas, konstruojant bendradarbiavimo su šeima modelį. Suformuluota prielaida, jog bendradarbiavimo su šeima modelio konstravimas, įvertinus ankstyvosios intervencijos situaciją (veiklos kontekstą, tėvų, auginančių neišnešiotą vaiką, psichosocialinę situaciją bei tėvų ir specialistų pasirengimą bendradarbiauti), optimizuoja ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklą. Išvados: • Funkcionuojančio AIV modelio išaiškinimas, tėvų, auginančių neišnešiotus vaikus, psichosocialinės situacijos analizė, tėvų bei specialistų bendradarbiavimo predispozicijos įvertinimas padėjo atskleisti ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos situaciją. • Sumodeliuotų praktikos situacijų sprendimas leido pažinti specialistų nuostatas, profesinius prioritetus, pasirengimą dirbti su šeimomis, paskatino specialistus atsiriboti nuo stereotipiško atvejų vertinimo, pripažinti šeimų individualumą. • Sutelktos specialistų ir tėvų grupės veiklos ciklas, kai praktinė patirtis derinama su teoriniais metodologiniais pagrindais, leido nustatyti bendradarbiavimo modelio struktūrą, sukonstruoti ankstyvosios reabilitacijos tarnybos ir šeimos bendradarbiavimo modelį, patikrinti jo veiksmingumą. Bendradarbiavimo modelio konstravimas yra sudėtingas daugiapakopis procesas, kuris pasižymi tarpkultūriniais bendrumais ir kultūriniais skirtumais. [Iš leidinio]

ENThe subject of the investigation is co-operation between specialists of early rehabilitation services and the families in the situation of early intervention. The aim of the investigation is optimisation of the activity of the services of early rehabilitation in constructing the model of co-operation with the family. The precondition was formulated that construction of the model of co-operation with the family having evaluated the situation of early intervention (the context of activity, the psycho-social situation of the parents bringing up a premature baby and preparation of parents and specialists to co-operate optimises the activity of the services of early rehabilitation. Conclusions: • The analysis of a psycho-social situation of the parents bringing up premature babies, evaluation of co-operation between parents and specialists helped reveal the situation of the activity of the services of early rehabilitation. • Solution of modelled practical situations enabled us to know specialists’ attitudes, professional priorities, preparation to work with families, encouraged specialists to isolate themselves from evaluation of stereotypical cases, to come to know individuality of families. • The cycle of the activity of a group of specialists and parents when practical experience is combines with theoretical methodological fundamentals enables us to establish the structure of the co-operation model, construct the model of co-operation between the early rehabilitation service and the family, and verify its efficiency. Construction of the co-operation model is a complicated multistage process, which is noted for intercultural community and cultural differences.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10200
Updated:
2022-01-24 20:26:16
Metrics:
Views: 77    Downloads: 2
Export: