Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gyvenimo kokybės palaikymas socialiniame tinkle

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gyvenimo kokybės palaikymas socialiniame tinkle
Alternative Title:
Quality of life of families bringing up a child with a disability in the social network
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 1 (16), p. 105-115
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gyvenimo kokybės (angl. Quality oj Life) teorinis kontekstas. Gilinamasi į šeimos, esančios negalės situacijoje, gyvenimo kokybės lygio palaikymo mechanizmus socialiniu aspektu. Manoma, jog, gimus vaikui su negale, šeimoje vyksta socialiniai pokyčiai: susiaurėja socialinis tinklas, kinta šeimos narių tarpusavio santykiai, padažnėja kontaktai su medikais, psichologais, psichiatrais, socialiniais darbuotojais ir kt. specialistais. Straipsnyje teigiama, kad, šeimoje atsiradus naujam neįgaliam nariui, gyvenimo kokybės lygis gali suprastėti, palyginti su prieš tai buvusia situacija, todėl šeimai aktualu atkurti gyvenimo kokybės lygį. Straipsnyje daug dėmesio skiriama socialiniam palaikymui kaip veikiančiam faktoriui, kuriuo įmanomas šeimos įgalinimas, o kartu ir normalizacijos proceso įgyvendinimas. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, situacijos analizė pateikiama per palaikymą socialiniame tinkle. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvenimo kokybė; Socialinis palaikymas; Socialinis tinklas; Bendradarbiavimas.; Life quality; Social networking; Cooperation.

ENThis article presents a theoretical context of quality of life for families with a disabled child. It is going deeper into mechanisms for level support of quality of life of the family, which is in the situation of disability, in social aspect. It is believed that the birth of a child with a disability, the family experiences social changes which narrow social network, change relationships in the family, contacts with doctors, psychologists, psychiatrists, social workers and other specialists become more frequent. The article states that, after the birth of a new family member with disabilities, quality of life may deteriorate in comparison with current situation; therefore, it is important for the family to restore quality of life. The article focuses on social support as an active factor, which allows the empowerment of family, and thus the implementation of normalization process. Situation analysis of families with a disabled child is provided via support in social network.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16913
Updated:
2018-12-17 12:02:42
Metrics:
Views: 94    Downloads: 26
Export: