Veiksnių, susijusių su neįgalų vaiką auginančios seimos psichosocialiniu atsparumu, identifikavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksnių, susijusių su neįgalų vaiką auginančios seimos psichosocialiniu atsparumu, identifikavimas
Alternative Title:
Identification of factors related to resilience of families with disabled children
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 91-97
Keywords:
LT
šeima auginanti vaiką su negalia; Atsparumas.
EN
Family raising a child with disability; Resilience.
Summary / Abstract:

LTŠeimos, auginančios neįgalius vaikus, yra veikiamos tiek vidinių, tiek socialinės aplinkos stresorių, todėl svarbu ieškoti atsakymų į klausimus, kokie išgyvenimai ir patirtys stiprina šeimą, daro ją atsparią krizinėse situacijose Lietuvos kultūriniame kontekste? Kokiais psichosocialinio atsparumo komponentais pasižymi šeimos, auginančios neįgalų vaiką? Atlikto tyrimo tikslas - identifikuoti veiksnius, susijusius su šeimos, auginančios neįgalų vaiką, psichosocialiniu atsparumu. Straipsnyje atskleidžiama ir operacionalizuojama psichosocialinio atsparumo koncepto samprata. Taikant pusiau struktūruotą interviu ir turinio analizę, identifikuojami veiksniai, susiję su šeimos, auginančios neįgalų vaiką, psichosocialiniu atsparumu. Tyrime dalyvavo trys šeimos, auginančios neįgalius vaikus. Rezultatų analizė atskleidė, kad svarbiausi psichosocialinio atsparumo veiksniai šeimose, auginančiose neįgalų vaiką, yra šeimą supantis socialinio palaikymo tinklas, šeimos narių harmonija, tarpusavio sutarimas, kasdienis laikas ir rutina, šeimos švenčių minėjimas, aktyviai leidžiamas šeimos laisvas laikas, atviras šeimos narių tarpusavio bendravimas, stabili šeimos materialinė padėtis ir giminės tradicijų puoselėjimas. Galima kelti prielaidą, kad kai kurie užsienio autorių išskirti psichosocialinio atsparumo veiksniai atsikartoja Lietuvos kultūriniame, socialiniame ir edukaciniame kontekste, t. y., nagrinėjamas konceptas turi ir unikalumo (kiekvienai šeimai būdingų specifinių, individualių), ir universalumo (globalių, atspindinčių bendras tendencijas) elementų.

ENFactors related to resilience of families with disabled children are analysed in the article. The family in an internal and external stress as a unanimous system gradually creates resilience mechanisms which help to remain resilient to frustration, adapt to changing conditions, manage functioning changes in the family itself. The subject of the research: resilience factors of the family with a disabled child. The aim of the research: identify factors related to resilience of families with a disabled child basing on the analysis of scientific literature and qualitative analysis of families upbringing disabled children. The objectives of the research: 1) reveal the conception of resilience by applying theoretical analysis; 2) identify factors related to resilience of the family with a disabled child by using a semi-structuralised interview and content analysis; 3) provide conclusions (and recommendations) enabling a social pedagogue working with the families to use the components of resilience conveyed in a practical - educational environment. Three families with disabled children participated in a qualitative research. Data obtained in a semi-structured interview was processed by content analysis, and enabled to identify' factors noted in literature and in practical environment. One of the main factors of resilience of the family with a disabled child were: social net of support provided to the family; harmony in the family, unity of the family members; inner sources of the family stamina. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18775
Updated:
2018-12-17 12:18:32
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: