Vaiko su negale socializacija šeimoje savarankiškumo ugdymo aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko su negale socializacija šeimoje savarankiškumo ugdymo aspektu
Alternative Title:
Socialization of children with disabilities in a family: aspect of children’s autonomy development
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr. 3 (40), p. 141-152
Keywords:
LT
Socializacija; Vaikas su negale; šeima; Savarankiškumas.
EN
Socialization; Children with disabilities; Family; Autonomy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vaiko su negale savarankiškumo ugdymo situacija šeimoje. Metodologinį pagrindą sudaro socializacijos teorija. Pristatant metodologiją keliama problema, kaip tinkamai nagrinėti socializacija ne tik visuotinių normų, bet ir skirtumų pagrindu. Šeima, kurioje auga vaikas su negale, pasižymi savitu socialiniu-kultūriniu kontekstu, kuris daro įtaką tėvų pedagoginei raiškai, ugdant vaiko su negale savarankiškumą. Tyrimas grindžiamas kokybinio tyrimo socialiniuose moksluose metodologine paradigma, kaip pagrindinis tyrimo metodas pasirinktas interviu, atliekamas pagal iš dalies struktūruotą planą. Tyrime dalyvavo 93 šeimos. Duomenys apdoroti taikant turinio (angį. content) analizę. Antroje straipsnio dalyje paraleliai pateikiama empirinė medžiaga, jos aprašymai ir aiškinimai, pagrįsti teorinėmis koncepcijomis. Vaiko su negale socializacija vienmatės kultūros pagrindu riboja tėvų pedagoginę raišką ir vaiko savarankiškumo galimybes. Tėvų negalės akceptacija grįsta per dideliu atsiribojimu nuo neįgaliųjų socialinės-kultūrinės patirties, krypstama į idealaus vaiko siekiamybę. Tai neišvengiamai konstruoja neįgalaus vaiko savarankiškumą per vaiko be negalės prizmę, kas riboja vaiko savarankiškumo galimybes. [Iš leidinio]

ENThe article introduces family's experience of the autonomy of children with disabilities within the context of socialization as the methodological framework for analysis. The analysis of the socialization process should be based not only on the common norms, but also on the differences experience. Family of children with disabilities has an unique social cultural context in which children's autonomy has a special meaning. Furthermore, this imply for individual parents' pedagogical self-realization in fostering their child's autonomy. Qualitative approach was used to collect empirical information. The semi structured individual interviews have been conducted with parents (N = 93). The content analysis was carried out to process the information of the qualitative research. According to the data of the research we can draw a conclusion that there is a lack of social cultural mediums and this is strongly related with parents restricted view towards children's autonomy development. Moreover, parents subconsciously orient themselves towards the "ideal child", or "abstract child" while they "make a project" of autonomy for a disabled child, and hence, restricting the child autonomy development. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17412
Updated:
2018-12-17 12:03:53
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: