Tėvų pasitenkinimas ankstyvąja intervencija : lyginamoji situacijos analizė Europos šalių kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų pasitenkinimas ankstyvąja intervencija : lyginamoji situacijos analizė Europos šalių kontekste
Alternative Title:
Parental satisfaction about early intervention : comparative analysis of the situation
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2004, Nr. 1 (10), p. 9-22
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ankstyvoji intervencija; Europos kontekstas; Situacija Lietuvoje ir Europoje; Specialieji poreikiai; Tėvų pasaitenkinimas; Vaikai; Šeima
EN
Early intervention; Parental satisfaction; Special Needs, Children, Family, European context; The situation in Lithuania and Europe
Summary / Abstract:

LTĮvairiose šalyse jau daug metų atliekami ankstyvosios intervencijos programų vertinimai, kurie padeda nustatyti ir gerinti teikiamos pagalbos kokybę ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems raidos problemų, ir šių vaikų šeimoms. Tėvų pasitenkinimas išskiriamas kaip vienas svarbiausių ankstyvosios pagalbos kokybės rodiklių. Straipsnyje nagrinėjamas tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, pasitenkinimas ankstyvąja intervencija. Analizuoti tokie pasitenkinimo aspektai: kaip tėvai vertina pagalbos modelį, pagalbą tėvams ir vaikui, tėvų ir specialistų santykius, tarnybų prieinamumą, veiklos organizavimą ir kt. Tyrimui naudotas standartizuotas tyrimo instrumentas-Europos tėvų pasitenkinimo ankstyvąja intervencija skalė, kuri lietuvių kalba parengta ir aprobuota straipsnio autorių Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakultete 2002 m., bendradarbiaujant su Šveicarijos Fribūro universiteto Specialiojo ugdymo institutu. Kadangi analogiški tyrimai atlikti ir kitose Europos šalyse (Belgijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje ir kt.), straipsnyje palygintos tėvų pasitenkinimo tendencijos ankstyvąja intervencija, taikoma skirtingose socialinėse kultūrinėse aplinkose. [Iš leidinio]

ENIn different countries, for many years, evaluations of programs of early intervention, which help to ascertain and improve the quality of service provided to children of early age with developmental problems, as well as their parents, have been carried out. Parental satisfaction is distinguished as one of the most important indices of the quality of early intervention. The article analyses satisfaction about early intervention of parents, bringing up children with special needs. Since the satisfaction is often understood and interpreted differently by parents as well as by professionals, and since it is a multiple construct, it has been operationalized. The following aspects of satisfaction have been analyzed: the way parents evaluate the model of intervention, support to parents and a child, relationship between parents and professionals, accessibility of services and organization of work etc. The hypothesis of the research - parental satisfaction about early intervention in Lithuania is based on positive evaluation of intervention towards a child, and it is similar to parental satisfaction about early intervention in other European countries. The aim of the study - to evaluate parental satisfaction about various aspects of support, provided in early intervention services in Lithuania, and to compare parental satisfaction about early intervention in Lithuania and other European countries.A standardized instrument of investigation has been applied – European Parental Satisfaction Scale about Early Intervention, which was prepared in Lithuania and approbated by the authors in Siauliai University, Faculty of Special Education in 2002, collabourating with Special Education Institute of Fribourg University, Switzerland. Since analogical investigation has also been carried out in other European countries (Belgium, England, Germany, Holland, Portugal, Switzerland etc.), the tendencies of parental satisfaction about early intervention in various socio-cultural contexts have been compared. In common research project on parental satisfaction 34 European Early Intervention services took part and 1396 parents were questioned. Parents bringing up children with developmental difficulties, attending seven early intervention services of Lithuania, took part in the investigation. The standardized questionnaire on parental satisfaction was composed of 2 parts. The first part comprises general information about family, child, getting support in EIS and information about early intervention. [Text from author]

ISSN:
1392-5369, 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43197
Updated:
2018-12-17 11:29:23
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: