Šeimos, auginančios vaiką su negale, situacija vidinės darnos aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos, auginančios vaiką su negale, situacija vidinės darnos aspektu
Alternative Title:
Situation of families with disabled children: sense of coherence aspect
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2005, Nr. 4 (31), p. 60-66
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vidinė darna; Vaiko negalė; Šeima; Sense of coherence; Child's disability; Family.
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Sveikatos ugdymas / Health education; Vaikai / Children; Vidinė darna.
Summary / Abstract:

LTŠeimos, auginančios vaiką su negale, situacija dažnai yra sąlygojama išgyvenamo streso. Vidinė darna rodo, kaip šeimos susiformuoja adaptacinį mechanizmą susiklosčiusiai situacijai kontroliuoti. Adaptaciniu mechanizmu galima įvardinti vidinę darną, kurią apibūdina asmens įsitikinimas, kad daugelis jo gyvenimo įvykių bei negatyvių pokyčių yra suprantami (kognityvinis komponentas), prasmingi (vertybinis komponentas) ir kontroliuojami (veiklumo komponentas). [...] Galima daryti prielaidą, jog tėvų, auginančių vaikus su negale, vidinė darna yra sąlyginai žemesnė negu tėvų, auginančių raidos sutrikimų neturinčius vaikus. Šio straipsnio tikslas – palyginti vidinės darnos raišką tarp tėvų, auginančių neįgalius vaikus, ir tėvų, auginančių raidos sutrikimų neturinčius vaikus. Tikslui realizuoti atliktas tyrimas, kuriame apklausti tėvai, auginantys vaikus su negale, ir tėvai, auginantys raidos sutrikimų neturinčius vaikus. Standartizuotai apklausai parengta anketa vidinei darnai įvertinti. Apklausoje dalyvavo iš viso 1043 respondentai. Tikslinė tyrimo grupė – šeima, auginanti vaiką su negale, sudarė 41% (N=425). [...] Mūsų tyrimo duomenimis, vidinės darnos rodikliai išsiskiria dviejose respondentų grupėse: tarp šeimų, auginančių vaikus su negale, ir šeimų, auginančių raidos sutrikimų neturinčius vaikus. Tėvams, auginantiems vaikus su negale, būdingas žemesnis nei sveikų vaikų tėvams vidinės darnos lygis. [Iš leidinio]

ENThe situation in the family, raising a disabled child is quite frequently determined by the experienced stress. The internal harmony shows that families form adaptation mechanism for the purpose of control of the situation. Such adaptation mechanism is the internal harmony, which is characterized by the person’s belief that most events and negative changes in his life are understandable (cognitive component), meaningful (value related component) and can be controlled (activeness component). [...] One can make a presumption that the internal harmony of the parents, who raise disabled children, is relatively lower than of those rising children with no development disorders. The aim of the article is to compare the expression of the internal harmony of parents, raising disabled children and those raising children with no development disorders. For the purpose of reaching the said goal, the survey of parents, rising children with disabilities and those, raising children with no development disorders, were surveyed. For the purpose of standardized survey, the questionnaire of evaluation of internal harmony was prepared. Totally 1043 respondents participated in the survey. The target group of the survey, i. e. the families, raising children with disabilities, amounted to 41 per cent (N=425). [...] According to the data of the survey, the indicators of internal harmony are distinguished in two groups of respondents: among the families, raising children with disabilities and those, raising children with no development disorders. The parents, raising disabled children, characterize with a level of internal harmony, lower than that of the parents of healthy children.

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3691
Updated:
2013-04-28 15:56:27
Metrics:
Views: 29
Export: