Įvardijimai XIX amžiaus pradžioje : Telšių bažnyčios gimimo metrikų studija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvardijimai XIX amžiaus pradžioje : Telšių bažnyčios gimimo metrikų studija
Alternative Title:
Namings at the beginning of 19th century : a study of Telšiai Parish Baptism Registry Book
In the Journal:
Lituanistica. 2014, Nr. 3, p. 168-179
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tęsiama Telšių parapijos asmenvardžių analizė. Jau aptarti XVIII a. pradžios moterų asmenvardžiai (1*). Dabar analizuojami iš Telšių parapijos XIX a. pradžios gimimo metrikų knygos išrinkti įvardijimai. Iš tiriamojo šaltinio buvo išrinkti 1589 vyriškosios ir moteriškosios giminės įvardijimai: krikštijamų berniukų ir mergaičių, tėvų, krikštatėvių ir lydinčiųjų asmenų, dalyvavusių apeigose. Surinkti įvardijimai skirstomi pagal įvardijimo struktūrą: vyrų ir moterų įvardijimas vienu asmenvardžiu; vyrų ir moterų įvardijimas dviem asmenvardžiais; vyrų ir moterų įvardijimas trimis asmenvardžiais. Išnagrinėjus XIX a. pradžioje aptiktus vyrų įvardijimus, patvirtinta nuomonė, kad vyrauja įvardijimai dviem asmenvardžiais. Iš visų šaltinyje rastų 791 vyrų įvardijimo tipų aptikti 637 vyrų dvinariai įvardijimai (80,5 proc.) ir 656 moterų įvardijimai dviem asmenvardžiais (82,2 proc.). Telšių parapijos gimimo metrikų knygoje rasti 84 skirtingi vyrų vardai. Tiriant vardų kilmę nustatyta, kad visi vardai yra krikščioniškieji (hebrajiškos, graikiškos, lotyniškos ir germaniškos kilmės). Populiariausi – lotyniški vardai, jų rasta 19. Taip pat aptarti vardų variantai bei dažnumas. Vyresniosios kartos atstovai vyrai pavadinti 71 skirtingu vardu, o krikštijami berniukai – 50. Telšių parapijos gimimo metrikų knygoje populiariausi tėvų, krikštatėvių ir asistentų vardai: Josephus (68), Antonius (50), Joannes (45). Berniukų įvardijimams dažniausiai buvo pasirenkami šie vardai: Antonius (22), Josephus (18), Franciscus (14). Išanalizavus naujagimių mergaičių vardus paaiškėjo, kad 168 mergaitės pakrikštytos 41 skirtingu vardu, o suaugusios moterys – 53 skirtingais vardais. Šaltinyje aptikti tik krikščioniškieji moterų vardai. Populiariausi yra lotyniški (17) ir graikiški (17) vardai.Telšių parapijos gimimo metrikų knygoje populiariausi suaugusių moterų įvardijimai: Marianne (72), Anna (62), Catharina (45). Mergaičių dažniausi buvo šie vardai: Marianna (21), Anna (14), Antonina (13). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Įvardijimas; Vardas; Anthroponym; Naming; First name.

ENIt is necessary to collect, examine and classify the namings found in various sources in order to understand the origin and development of the contemporary Lithuanian names and surnames. Thus, the aim of this master thesis is to examine male and female namings found in the 19th Century Telšiai Parish Baptism Registry Book, discuss the means of naming and distinguish the most popular names at that time. As well, the work aims to analyze the anthroponyms (any kind of proper name, surname or pseudonym) according to their formation and origin. The object of the study concentrates on the naming and the anthroponyms of men and women in the Telšiai Parish Baptism Registry Book. 1 589 male and female anthroponyms, including the names and surnames of baptized children, their parents, godparents and other people in the ceremony, were collected from the source. Even though the Registry Book dates from 1800 to 1812, only the records of the first two years are analyzed in this paper. The analysis of the data leads to the conclusions that in the beginning of the 19th century baptized babies were usually named by the first name (monomial naming), meanwhile their parents and godparents were often named by the first name and surname or by two names (binomial naming). In addition, the naming of men and women is analyzed according to the origin and popularity. Usually the names were of Latin, Greek, Hebrew or German origin. The most popular male names were Josephus (68), Antonius (50), Joannes (45), while Marianne (72), Anna (62), Catharina (45) were the most common female names. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v60i3.2984
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54773
Updated:
2020-04-22 13:19:07
Metrics:
Views: 28    Downloads: 7
Export: