Bajorų pavadinimai - lietuvių pavardžių šaltinis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bajorų pavadinimai - lietuvių pavardžių šaltinis
Alternative Title:
Noble family names as a source of Lithuanian surnames
In the Journal:
Baltistica. 2002, t. 37, Nr. 2, p. 343-352
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami bajorų pavadinimai kaip lietuvių pavardžių šaltinis; tiriamas procesas, kaip grupinis antroponimas arba šalia jo užrašytas vietovardis, t.y. visas giminės pavadinimas, pereina į tos grupės nario įvardijimą – tampa pavarde. Teigiama, kad yra žinomi du Lietuvos bajorų giminių sąrašai – 1567 ir 1690 metų, o juose esantys giminių pavadinimai yra labai archajiški. Didelį archajiškumą, autorės nuomone, liudija tai, kad nei 1567, nei 1690 metų dokumentuose neužrašyta giminių pavadinimų, kurie būtų sudaryti su vėlyvąja –sk- tipo priesaga. Autorė pabrėžia, kad ji laikosi nuomonės, jog asmenys, užrašyti 1690 metų dokumente, jau turėjo pavardes. Analizuodama giminių pavadinimus, autorė atranda, kad juos dažniausiai sudaro grupinis antroponimas ir vietovės, kurioje užrašyta giminė, pavadinimas. Prieinama prie išvadų, kad XVI a. viduryje Lietuvos bajorų giminių pavadinimai, patekę į bajorų įvardijimus, dar nebuvo pavardės. XVII a. pabaigoje dalis Lietuvos bajorų giminių pavadinimų tampa bajorų asmenvardžiais (pavardėmis). Bajorų giminių pavadinimai į asmens įvardijimą gali būti perkeliami tiesiogiai arba netiesiogiai, pridedant arba numetant patroniminę priesagą bei sukeičiant priesagas. Pažymima, kad 1690 metų dokumente yra 18 giminių, kurių atstovų įvardijimų antrieji arba tretieji asmenvardžiai nesudaryti iš giminių pavadinimų. Teigiama, kad dauguma XVII amžiaus pabaigoje į bajorų vardyną iš giminių pavadinimų perėjusių asmenvardžių (pavardžių) pasiekė mūsų laikus.Reikšminiai žodžiai: Bajorai; Pavardės; Nobles; Surnames.

ENIn the middle of 16th century the names of Lithuanian noble families were used as names of individual nobles, but there were no surnames. At the end of 17th century the names of Lithuanian noble family names became surnames. A noble family name could be transformed into a personal name directly or indirectly: an additional suffix might be added, a suffix might be dropped or a suffix might be changed. Most surnames which were derived front noble family names at the end of 17th century have survived until the present time. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33082
Updated:
2018-12-17 11:02:50
Metrics:
Views: 289    Downloads: 30
Export: