Constructivist pedagogical system of socially significant topic in natural sciences: its impact on the change in students' attitude towards the subject taught

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Constructivist pedagogical system of socially significant topic in natural sciences: its impact on the change in students' attitude towards the subject taught
Alternative Title:
Gamtos mokslų socialiai reikšmingą temą realizuojanti konstruktyvistinė pedagoginė sistema: jos poveikis mokinių požiūrių į dėstomą dalyką kaitai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 3 (49), p. 116-128
Summary / Abstract:

LTVakarų pasaulyje daugiau kaip du paskutinius dešimtmečius siekiama tobulinti gamtos mokslų mokymą ir siūloma tradicinę didaktinę sistemą keisti konstruktyvistine (Zoller, Tsaparlis, 1997). Tačiau, kaip pažymi Black, Atkin (1996), Lavonen ir kt. (2003), apskritai tyrimų, susijusių su vidurines mokyklos moksleivių chemijos mokymosi motyvacija nėra daug. Šiuolaikinės didaktinės nuostatos grindžiamos esminiais konstruktyvizmo teorijos teiginiais, tačiau jų įgyvendinimas gamtos mokslų pedagoginėje praktikoje išlieka gana problemiškas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse (pvz., JAV, Kanadoje, Izraelyje, Italijoje ir t.t.). Šio straipsnio tikslas - išryškinti konstruktyvistinės gamtos mokslų socialiai reikšmingos temos pedagoginės sistemos poveikį moksleivių požiūriui į chemijos mokymąsi. To siekiama taikant mokslinės literatūros ir kvazieksperimento metodus. Straipsnį sudaro keturios dalys: pirmoje dalyje pagrindžiama konstruktyvistine pedagoginė sistema, antrojoje dalyje ji konkretizuojama į konstruktyvistine gamtos mokslų socialiai reikšmingos temos pedagoginę sistemą, akcentuojant jos realizavimą, trečiojoje dalyje pristatoma atlikto tyrimo metodologija, ketvirtojoje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai ir jų interpretacija, ketvirtojoje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. [Iš leidinio]

ENThe article aims to highlight the impact of the constructivist pedagogical system of a socially significant topic on students' attitude towards chemistry learning. The first part of this article deals with the validation of constructivist pedagogical system; in the second part this system is specified into the constructivist pedagogical system of the socially significant topic in natural sciences with the emphasis on its implementation issues. The third part of the article presents the research methodology and the last one is devoted to research results and their interpretation. The research results allow stating that the pedagogical system of the socially significant topic in natural sciences creates the preconditions for the development of students' positive attitude towards this subject. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48151
Updated:
2020-04-01 20:36:00
Metrics:
Views: 88    Downloads: 1
Export: