Manifestation of Leader`s Communicative and Educational Abilities as a Premise for Learning Organisation Development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestation of Leader`s Communicative and Educational Abilities as a Premise for Learning Organisation Development
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 4 (46), p. 55-62
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio mokslinės problemos fokusas lyderystės reiškinys; lyderystė traktuojama kaip procesas, o ne padėtis, kurią žmogus gali oficialiai užimti organizacijoje.Besimokančios organizacijos konceptas transformuoja ir sureikšmina lyderystės fenomeną: 1) lyderystė tokioje organizacijoje tampa masiniu reiškiniu, 2) lyderio vaidmuo nėra pastovus (pvz., pakitusi situacija gali pareikalauti persiorientuoti į vykdytojo vaidmenį). Šis straipsnis orientuojasi į Lietuvos kontekstą, kur besimokanti organizacija daugiau yra siekiamybė, o ne egzistuojantis reiškinys. Apklausai raštu naudotas tyrimo instrumentas, jungiantis adaptuotus klausimynus: Bulin (1995) klausimyną, skirtą respondentų bendravimo, komandinio darbo ir gebėjimo organizuoti informacijos mainus įvertinimui; Pedler, Burgoyne, Boydell (1991) „Edukacinių gebėjimų“ klausimyną. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia formuoti tokias išvadas. Šiuolaikinės lyderystės požymiai, egzistuojantys teorinių modelių pavidalu, nors ir mažiau nei norėtųsi, bet reiškėsi tirtoje respondentų grupėje. Tai liudija lyderystės arba lyderio kompetencijos dinamiką: vadovų vaidmenys ir veikla pasipildo besimokančios organizacijos vystymuisi svarbiais vaidmenimis. Išryškėjusios problemos: pusei tirtųjų vadovų nebūdingi komunikaciniai gebėjimai, vieni jų yra vangūs patys bei slopina komunikaciją, kiti – linkę dominuoti ir ignoruoja kitų siūlymus; daugumos tyrimo dalyvių veiklai nebūdingi edukaciniai veiksmai, konsultanto ar mentoriaus vaidmuo, įgalinantys darbuotojus veikti savarankiškai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Lyderystė; Learning organization; Leadership.

ENThe focus of this article lies on the phenomenon of leadership; leadership is considered a process, not a situation, which a person can officially hold in an organization. The concept of a learning organisation transforms and gives prominence to the phenomenon of leadership: 1) leadership in such organisation tends to become a mass phenomenon; 2) the role of a leader is not unalterable. The article is focused on the Lithuanian context where a learning organisation is goal rather than the existing situation. The written survey was carried out with the help of a research instrument comprised of adapted questionnaires including the Bulin (1995) questionnaire used for evaluation of respondents’ communication, teamwork and ability to organize information exchange; the Pedler, Burgoyne, Boydell (1991) questionnaire of educational capacities. Results of the survey lead to the following conclusions. Features of modern leadership that exist in the shape of theoretical models were evident in the group of respondents surveyed, although to a lower degree than expected. This indicates dynamics of leadership or leadership competences: roles and activities of leaders are supplemented by roles of a learning organisation that are important for development. The following problems were identified: half of the surveyed leaders did not have communication capacities, some of them were sluggish themselves and inhibited communication of others, while others were dominant and ignored others’ proposals; educational activities, roles of consultants or mentors that enable employees to work independently were not characteristic to the work of the majority of those surveyed.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9564
Updated:
2018-12-17 11:21:13
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: