Mokinių verslumo ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje: mokytojų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių verslumo ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje: mokytojų požiūris
In the Journal:
Pedagogika. 2011, 104, p. 86-96
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTMokinių ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo svarba tapo itin aktuali 2000 m., priėmus Lisabonos strategiją, kurioje akcentuojamas konkurencingumas, integracija, jaunimo užimtumas, verslumo svarba. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos verslumo ugdymą reglamentuojantys dokumentai pabrėžia verslumo ugdymo svarbą visuose švietimo lygiuose, verslumą rekomenduojama įtraukti į bendrojo ugdymo dalykus. Straipsnyje analizuojami verslumo ugdymo metodai, aptariamos verslumo integravimo į bendrojo ugdymo disciplinas galimybės. Tiriamas mokytojų požiūris ugdant mokinių verslumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Verslumas; Verslumo ugdymo metodai; Integravimas; Ekonominis raštingumas; Ekonominis mąstymas; Enterprise; Entrepreneurship education methods; Integration; Economic literacy; Economic thinking.

ENThe importance of students’ economic literacy and entrepreneurship development became significantly relevant in 2000 after the Lisbon strategy highlighting competitiveness, integration, youth employment and the importance of entrepreneurship was adopted. Documents regulating entrepreneurship development in the European Union and the Republic of Lithuania emphasise the importance of entrepreneurship development at all levels of education and recommend including it into the general education curriculum. The article analyses methods of entrepreneurship development and discusses possibilities for integrating entrepreneurship into disciplines of general education. Teachers’ attitudes when developing students’ entrepreneurial skills are analysed.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40799
Updated:
2018-12-17 13:12:51
Metrics:
Views: 53    Downloads: 15
Export: