A Choir as a learning organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Choir as a learning organization
Alternative Title:
Choras – besimokanti organizacija
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2011, Nr. 1 (71), p. 34-45
Keywords:
LT
Choras; Besimokanti organizacija; Mokymosi procesai.
EN
Choir; Learning organization; Learning processes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti choro kaip besimokančios organizacijos ypatumus. Choras kaip besimokanti organizacija nagrinėjama remiantis plačiai paplitusiomis edukologijos ir vadybos mokslų koncepcijomis. Choras kaip besimokanti organizacija bendrąja prasme yra suprantama kaip organizacija, kurioje nuolat vyksta mokymasis, visų pirma - vieniems iš kitų - individualiame ir kolektyviniame lygmenyse (Polanyi, 1958; Nonaka, Takeuchi, 1995). Choro kaip besimokančios organizacijos ypatumai atskleidžiami taikant Senge (1990) besimokančios organizacijos modelį, kurį sudaro penkios komponentės. Keturios iš jų (asmeninis meistriškumas, mentaliniai modeliai, susiliejančios vizijos kūrimas, mokymasis komandoje) pasižymi vertybinėmis orientacijomis, o penktoji - svarbiausioji – sisteminis mąstymas yra aukščiausias besimokančios organizacijos „taškas“, vystymosi „viršūnė“. Jos siekiama realizuojant pirmąsias keturias dimensijas organizacijos veikloje. Išanalizavus choro veiklą remiantis Senge (1990) besimokančios organizacijos modeliu, nustatyta, jog minėta veikla iš esmės atsispindi visuose choro kaip organizacijos lygmenyse – choro vadovo, balsų grupių bei choristų. Pagrindinis mokymosi procesų įgalinimo, siekimo bei kūrimo vaidmuo chore kaip besimokančioje organizacijoje tenka choro vadovui. Esminiai bruožai chore kaip besimokančioje organizacijoje, remiantis Senge (1990) besimokančios organizacijos komponentėmis, yra šie: asmeninio meistriškumo siekimas, mentalinių modelių kūrimas, susiliejančios vizijos kūrimas, mokymosi komandoje įgalinimas, sisteminio mąstymo įgalinimas. [Iš leidinio]

ENArticle analyses a choir as a learning organization and reveals the advantage of a choir – an art organization as a learning organization related to its capability to learn faster than other organizations. Learning of a choir as learning of an organization is analysed on three levels; peculiarities of a choir as a learning organization based on Senge’s (1990) model of learning organization are revealed; two models of conducting a choir as a learning organization are highlighted. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38967
Updated:
2020-11-15 18:58:38
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: