School principal as a leader in the evaluation performed by the school community, the search for the prevailing theory of leadership

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
School principal as a leader in the evaluation performed by the school community, the search for the prevailing theory of leadership
Alternative Title:
Mokyklos vadovas kaip lyderis mokyklos bendruomenės vertinimuose: vyraujančios lyderystės teorijos paieška
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 3 (45), p. 84-94
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – ištirti mokyklos vadovų lyderystės raišką mokyklos bendruomenės vertinimuose, siekiant nustatyti vyraujančią teoriją, kuria būtų galima paaiškinti lyderystės reiškinį. Siekiant šio tikslo buvo naudojami mokslinės literatūros, dokumentų analizės, apklausos raštu ir testavimo metodai. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje aptariami mokyklos vadovo lyderystės reiškinio ypatumai mokyklos vadovo veiklos kontekste, juos siejant su bruožų ir situacijos teorijomis. Antroje dalyje pristatomi tyrimo rezultatai, jų interpretacija bei išvados, leidžiančios atsakyti, kokia lyderystės reiškinio vyraujančia teorija – bruožų ar situacijos, tikslingiausia remtis, nagrinėjant Lietuvos mokyklos vadovo lyderystės raišką.Reikšminiai žodžiai: Lyderystė; Mokyklos vadovai; Mokyklos bendruomenė; Vertinimas; Bruožų teorija; Situacinė teorija; Leadership; School principal; School community; Evaluations; Trait theory; Contingency theory.

ENThe aim of the article is to research the occurrence of leadership among school management in assessments of school community, in order to identify the predominant theory that would explain the phenomenon of leadership. Scientific literature and document analysis methods as well as questionnaires and tests were used for this purpose The article is composed of two parts. The first part provides peculiarities of school manager’s leadership in the context of school manager’s activity in connection to theories of feature and situation. The second part introduces the research results, their interpretation, and conclusions that allow deciding on the predominant theory (feature or situation) of leadership phenomenon that should be used when analysing the occurrence of leadership among school management in Lithuania.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9947
Updated:
2018-12-20 23:01:22
Metrics:
Views: 40    Downloads: 15
Export: