Verslo ir aukštojo mokslo organizacijų bendradarbiavimo sąlygos vykdant organizacinius pokyčius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo ir aukštojo mokslo organizacijų bendradarbiavimo sąlygos vykdant organizacinius pokyčius
Alternative Title:
Organisational changes as a precondition for business organisation-higher education institution collaboration
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje verslo ir aukštojo mokslo organizacijų bendradarbiavimas analizuojamas siekiant identifikuoti sąlygas, leidžiančias vykdyti teigiamus pokyčius organizacijose, kitaip tariant, gauti abipusės naudos plėtojant trumpalaikiais arba ilgalaikiais santykiais, pasitikėjimu ir lygiomis teisėmis grįstas sąveikos formas ir veiklas. Teorinė analizė parodė, kad egzistuoja dvi sisteminės grupės sąlygų - „minkštosios" (socialinis kapitalas - pasitikėjimas, organizacijos kultūra, komunikacija, tiesioginiai asmeniniai kontaktai, tinklai, organizacijos dydis, struktūra, kompetencijos, patirtis ir motyvacija) ir „kietosios" (instituciniai veiksniai, geografinis atstumas ir teisiniai aspektai). Remiantis šia klasifikacija, ir atliktas jų gretinimas su organizacijų elementais ir intervencijų grupėmis. Dalis straipsnyje įvardytų bendradarbiavimo sąlygų, organizacijų elementų ir intervencijų turi aiškią tarpusavio sąveiką ir priklausomybę, o likusios sąlygos gali būti siejamos su įvairiais elementais ir intervencijų grupėmis. Interpretuojant teorinio tyrimo rezultatus, remtasi įvairiomis statistinėmis apžvalgomis, ataskaitomis, duomenų bazėmis ir dviejų šio straipsnio autorių anksčiau atliktu empiriniu tyrimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Intervencijos; Organizacija; Pokyčiai; Sąlygos; Change; Changes; Collaboration; Intervention; Interventions; Organisation; Precondition.

EN[...] Research aim: to identify preconditions for collaboration that lead to organisational changes and links among those interventions. Research problem is put in the following questions: What are preconditions for business entity-education institution collaboration? How preconditions for collaboration are linked with groups of interventions? Research methodology. The paper presents results of theoretical research. Qualitative content analysis and generalisation of scientific publications were used. Literature on organisational development was systematised, main preconditions for collaboration were identified, organisational elements and groups of interventions were compared. Result interpretation was based on summarised statistics in reports and databases (Dutta, Mia, 2011; The Lithuanian Department of Statistics, 2011a, 2011b, 2012; List of countries..., 2012) and the publication of two authors of this paper (Bersėnaitė, Šaparnis, Saparniene, 2012) where the typology of organisational changes, aspects of responsibility for changes, communication of changes. Theoretical analysis showed that there are two systemic groups of preconditions: the soft (social capital: trust, organisational culture, communication, direct personal contacts, networks, organisation's size, structure, competences, experience and motivation) and the hard (institutional factors, geographical proximity and legal aspects). This classification was used to compare them with organisational elements and groups of interventions.The study showed that part of preconditions for collaboration (social capital: trust, communication, direct personal contacts, networks, competences, experience, motivation, organisational culture and structure), organisational elements (human resources, culture, structure) and interventions (into human resources, culture, technical-structural parts), identified in the paper, are interrelated and interdependent, meanwhile other preconditions may be linked with various elements and groups of interventions.To develop human resources, organisational culture, structure, strategy, etc., organisational changes are made. These changes result in new procedures and technologies and are aimed at transformations in the organisation so that the needs of the business environment were met better or to opportunities taken.[...]. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44043
Updated:
2021-01-14 20:47:30
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8
Export: