Administracinės teisės pokyčiai šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės teisės pokyčiai šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje
Alternative Title:
Changes of administrative law in a modern democratic society
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 70 (62), p. 31-41
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama administracinės teisės sistemos veiksmingumo vertinimo kriterijų raida, atsižvelgiant į daugiau kaip penkiolika metų vykstančius socialinius pokyčius Lietuvoje. Šie kriterijai lyginami su Vidurio ir Rytų Europos šalimis. Lietuva šiuo atveju neišskiriama iš šio regiono valstybių, nes vykstantys socialiniai pokyčiai, įskaitant ir administracinės teisės sistemos reformą, šio regiono valstybėse turi daug bendrų bruožų. Straipsnyje apibrėžiama, kaip buvo pereita nuo tradiciškai politinės ir teisės teorijose administracinės teisės sistemos vertinimo tik kaip pagrindinio valstybės instrumento, kuriuo įgyvendinami vykdomajai valdžiai nustatyti tikslai, iki administracinės teisinės sistemos kūrimo kaip priemonės ginti ir įgyvendinti žmogaus teises. Šiandien vertinant, ar administracinės teisės sistema yra veiksminga, keliami nauji ir griežtesni reikalavimai, turintys atitikti modernios demokratinės visuomenės standartus, nei jie buvo nustatyti reformos pradžioje. Sistema vertinama kaip veikianti veiksmingai tada, kai visuomenėje įgyvendinami tokie tikslai kaip kultūrinė plėtra, ekonominė pažanga, piliečių gerovės apsauga. Iškeltas tikslas – apginti žmogaus teises ne tik formaliai jas įtvirtinant administraciniuose teisiniuose dokumentuose, bet ir kasdienėje asmenų bendravimo su viešo administravimo subjektais srityje. [Iš leidinio]

ENThe article examines the evolution of the criteria for evaluating the efficiency of the administrative legal system with regard to the social changes that have been taking place in Lithuania during the last fifteen years. These criteria are compared to Central and Eastern European countries. In this case, Lithuania is not different from other countries in the region because the social changes taking place in the region share many characteristics, including the reform of the administrative legal system as well. The article describes the movement from the traditional view in political and legal theories of the administrative legal system as merely the main tool of the state for the implementation of the goals set for the executive branch, to the development of the administrative legal system as a means for the protection and implementation of human rights. Contemporary assessments of the efficiency of the administrative legal system are subject to new requirements that are more demanding than at the beginning of the reform, in order to meet the standards of modern democratic society. The system is considered to be efficient if it contributes to the implementation of such goals as cultural development, economic progress and the protection of the citizens’ welfare. Its goal is to protect human rights not only by formally affirming it in administrative legal documents but also in the area of daily communication with the subjects of public of administration.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/960
Updated:
2018-12-17 11:33:17
Metrics:
Views: 34    Downloads: 9
Export: