Administracinė teisė socialinių pokyčių erdvėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinė teisė socialinių pokyčių erdvėje
Alternative Title:
Administrative law in the space of social alterations
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 5 (83), p. 37-47
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama atskleisti socialinių pokyčių ir administracinės teisės sąveiką. Pirmoji problema - socialinių pokyčių samprata ir jų sąsajos su administracine teise. Socialiniai pokyčiai neišvengiamai veikia administracinę teisę. Kad suspėtų keistis kartu su visuomene, veiksmingai "atspindėtų" socialinės tikrovės dinamiką, administracinė teisė turi pasitelkti socialinių mokslų metodus bei įdiegti teisės viršenybę konkrečiame visuomenės raidos etape. [...] Antroji straipsnio tiriamoji problema skirta aptarti, ar Lietuvos socialiniai pokyčiai daro įtaką įstatymų ir kitų teisės aktų sistemų arba teisės sistemų valdymui. Lietuvoje dar nesukurta veikminga kokybiškų įstatymų rengimo ir jų kontrolės sistema. Dėl to piliečiai nušalinami nuo įstatymų kūrybos, teisingumo vykdymo, jie pasyvūs. Akivaizdus administracinės priežiūros stiprinimas, agresyvus valstybės tarnų kišimasis į privatų verslą mokesčių surinkimo į biudžetą pretekstu. [...] Trečioji straipsnio nagrinėjamoji problema - atskleisti administracinės teisės kaitą lemiančius veiksnius. Administracinė teisė gebės atlikti savo funkcijas, jei laiku ir tinkamai reaguos į ją formuojančios aplinkos pokyčius. [...] Ketvirtoji straipsnyje nagrinėjama problema atskleidžia Lietuvos administracinės teisės teorijos formavimosi vėlavimo veiksnius. Valdymo požiūriu, įstatymų rengimą, leidybą ir įstatymų įgyvendinimą galima vertinti kaip vieningą teisinio reguliavimo sistemą, kuriai taikoma sistemų valdymo patirtis. [...].Reikšminiai žodžiai: Adminstracinė teisė; Socialiniai pokyčiai; Social alterations.

ENThis article aims to disclose the interaction between the administrative law and social changes. The first problem is the concept of social changes and their interaction with the administrative law. Social changes inevitably affect the administrative law. And the administrative law, in order to keep on changing together with the society and affectively represent its actual dynamics, must employ social science methods and implement the principle of supremacy of laws in certain stage of public development. […] The second problem discussed within the article analyses whether social changes in Lithuania affect the administration of the system of the legal acts. Lithuania still has not created the effective system of preparing and controlling the quality of legal acts. Therefore the citizens are withdrawn from the creation of legal acts and the implementation of justice; they are passive. Administrative supervision obviously becomes stronger – state officers aggressively interfere in private business under the pretext of accumulating taxes. […] The third problem, analysed by the article, is to disclose factors influencing changes in the administrative law. The administrative law will be able to perform its functions only if it duly and timely reacts to the changes in the environment. […] The fourth problem of the article discloses factors influencing the delayed formation of Lithuanian administrative law theory. From a managerial position, the preparation, the adoption, and the implementation of legal acts may be considered as undivided system of legal regulations managed in accordance the system management experience. […].

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6782
Updated:
2018-12-17 11:49:34
Metrics:
Views: 56    Downloads: 9
Export: