Viešasis administravimas akademinių programų raidos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešasis administravimas akademinių programų raidos aspektu
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2002, Nr. 1, p. 21-32
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - aptarti akademinių viešojo administravimo programų genezę jų raidos įvairiose šalyse kontekste ir išanalizuoti šiuolaikinių programų turinio ypatybes, siekiant išryškinti tų programų svarbą viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių ugdymo sistemoje bei apibrėžti jų kaitos tendencijas. Straipsnyje parodyta, kad įvairiais viešojo administravimo dalyko kaip mokslo šakos vystymosi laikotarpiais jo tikslai ir uždaviniai šiek tiek keisdavosi, tačiau visą laiką svarbiausieji tyrimų objektai buvo ir yra valdžios tikslų įgyvendinimo efektyvumas bei konstitucionalizmo puoselėjimas (politikos efektyvumas) ir valdžios bei kitų viešųjų įstaigų reikalų tvarkymo kompetentingumas (vadybos efektyvumas) Todėl viešojo administravimo universitetinės studijos buvo plėtojamos atsižvelgiant į visus pagrindinius viešojo administravimo bruožus - politinę prigimtį, teisinį pagrindą, vadybinį pobūdį bei daugiaprofilinę profesinę veiklą. Išanalizavus šiuolaikinių viešojo administravimo studijų programų turinio ypatybes, pagrįstas tarpdisciplininių šios srities studijų programų perspektyvumas ir konkurencingumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešasis administravimas; Akademinės programos; Public administration; Academic programmes.

ENA genesis of the academic programmes in the field of public administration, tendencies of their development in different countries (including Lithuania) and peculiarities of content are discussed in the article. It is shown that in different periods of development of public administration as an academic discipline tasks and objectives were changing, however permanently the fundamental concerns were effectiveness in achieving the goals of government and constitutional support (political effectiveness) and competence in the performance of all public enterprises (managerial effectiveness). It is why academic programmes in the field of public administration were developed taking into account political, legal, managerial and occupational perspectives. Modern academic programmes of this field are interdisciplinary. By analysing programmes of different universities, it was found that they differ from each other in their structure and courses content, in particularly varies their focus (management, political and legal). It is shown that contemporary challenges for public administration (ideas of the new public administration and new public management) are giving new tasks for public administration academic programmes and therefore the focus of the programmes is changing more and more often emphasising significance of management subjects. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11742
Updated:
2018-12-20 22:55:41
Metrics:
Views: 47    Downloads: 2
Export: