Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje
Alternative Title:
Constitutionnalism and politics of law in the European Union
Editors:
Šlapkauskas, Vytautas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013.
Pages:
785 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Įžangos žodis — Konstitucionalizmas - teisės politikos ES metodologinis pagrindas — Moderniųjų laikų teisės politikos ir konstitucionalizmo ryšio inversija XXI amžiuje / Vytautas Šlapkauskas — ES ir nacionalinės teisės sąveikos ypatumai / Pavelas Ravluševičius — Europos valstybių federacijos piliečių konstitucinis patriotizmas / Algimantas Šindeikis — Konstitucinės jurisprudencijos įtaka baudžiamosios teisės formavimuisi: teorija ir praktika / Aurelijus Gutauskas — Žmogaus teisių apsaugos ir teisingumo politika ES — Žmogaus orumas - vertybinis žmogaus teisių pagrindas / Eglė Venckienė — Žmogaus teisių apsauga ES: raida, pokyčiai, tendencijos / Inga Daukšienė — Žmogaus teisių apsaugos problemos teismams vykdant teisingumą / Darijus Beinoravičius — ESTT ir konstitucinės kontrolės institucijų jurisdikcijos santykis / Irmantas Baltūsis, Jolita Baltūsienė — Valstybės atsakomybė už žalą asmeniui, valstybei pažeidus ES teisę - viena svarbiausių asmens teisių gynybos priemonių nacionaliniame teisme / Agnė Vaitkevičiūtė — Parlamentarizmas kaip moderniosios teisės politikos ES valstybėse narėse institucionalizacija — Parlamento rinkimų sistemos ES / Dainius Kenstavičius — Parlamento formų įvairovė ES valstybėse narėse / Milda Vainiutė — Kai kurių ES valstybių narių parlamentų vidinė struktūra / Kristina Kenstavičienė — Vidurio ir Rytų Europos šalių parlamentų ypatumai / Juta Večerskytė — Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko konstituciniai įgaliojimai sudarant Vyriausybę: probleminiai aiškinimo aspektai / Vytautas Sinkevičius — ES politikos poveikis administracinės teisės raidai Lietuvoje — Globali administracinė teisė / Eglė Bilevičiūtė, Violeta Kosmačaitė —1990 m. Kovo 11-osios Aktas kaip Lietuvos administracinės teisės europeizavimo postūmis / Algimantas Urmonas — Lietuvos administracinės teisės mokslo raida / Eglė Bilevičiūtė — Reguliavimo institucijų konstitucingumas ir jų politinio nepriklausomumo garantijų sistema / Ieva Deviatnikovaitė — Summary.
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Administracinė teisė / Administrative law; Teisės istorija / History of law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTMokslo studija „Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje“ nagrinėja naują ir labai plačią teisės politikos temą, kuri ypač aktuali šiuolaikinėse sudėtingos struktūros teisinėse sistemose. Vienas ryškiausių tokios sistemos pavyzdžių yra Europos Sąjungos teisinė sistema, kurią siekiama grįsti bendromis konstitucinėmis vertybėmis. Ši mokslo studija išryškina šiuolaikinio konstitucionalizmo ir teisės politikos ryšį. Pirmoje ir antroje studijos dalyse plačiausiai nagrinėjami ES bendri teisės politikos reiškiniai, trečioje studijos dalyje teisės politika nagrinėjama nacionalinių valstybių parlamentarizmo lygmeniu, ketvirtoje dalyje pateiktas ES teisės politikos poveikio Lietuvos administracinės teisės raidai atvejo tyrimas. Mokslo studija skiriama mokslininkams ir teisininkams, teisės ir politikos mokslų studentams bei besidomintiems teisės vaidmeniu Europos Sąjungoje. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Konstitucionalizmas; Žmogaus teisės; ES; Administracinė teisė; Constitutionalism; Human righs; EU; Lithuania; Administratvie law.

ISBN:
9789955195900; 9789955195894 (el. versija)
Subject:
Parts:
Related Publications:
Tarėjų instituto Lietuvos Respublikos teismų sistemoje modelio paieškos teoriniai aspektai / Darijus Beinoravičius, Milda Vainiutė. Tiltai. 2018, Nr.2 (80), p. 23-41.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52664
Updated:
2023-09-01 17:33:46
Metrics:
Views: 71    Downloads: 21
Export: