Lietuvos administracinės ir baudžiamosios justicijos sąlyčio aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos administracinės ir baudžiamosios justicijos sąlyčio aspektai
Alternative Title:
  • Aspects of interaction between Lithuanian administrative and criminal justice
  • Aspects of contact of administrative and criminal justice in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 4 (82), p. 91-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Baudžiamasis procesas; Baudžiamojo kaltinimo sprendimas; Administrative proceedings; Criminal proceedings; Criminal indictment.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Baudžiamasis procesas; Baudžiamojo kaltinimo sprendimas.
EN
Administrative proceedings; Criminal indictment; Criminal proceedings.
Summary / Abstract:

LTAdministraciniai teismai pagal Lietuvos teisę nagrinėja tiek ginčus dėl teisės administravimo srityje, tiek administracinių teisės pažeidimų bylas. Šių bylų procesą reglamentuoja vienas LR administracinių bylų teisenos įstatymas, kuriame skirtingų kategorijų byloms nagrinėti numatyti nedideli ypatumai. Minėtų bylų rūšių teisinė prigimtis yra skirtinga. Ypač išsiskiria administracinių teisės pažeidimų bylų procesas. Nors veikos, už kurias numatyta administracinė atsakomybė, nelaikomos nusikaltimais Lietuvos nacionalinėje teisėje, tačiau Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos prasme jos daugeliu atvejų yra susijusios su asmeniui pareikštu baudžiamuoju kaltinimu. Baudžiamojo kaltinimo klausimai kartais kyla ir bylose, kurios nagrinėjamos pagal įprastas ginčo su viešąja administracija nagrinėjimo taisykles. Skirtingų tipų administracinėse bylose sunku vadovautis tais pačiais proceso principais. Bylų, kuriose sprendžiamas baudžiamojo pobūdžio kaltinimas, identifikavimas yra itin svarbus, nes nustačius baudžiamojo pobūdžio bylą, valstybei iškyla pareiga užtikrinti EŽTK ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintas atsakomybėn traukiamo asmens teisių garantijas. Administracinės atsakomybės ir baudžiamosios atsakomybės panašumas bei administracinės ir baudžiamosios justicijų santykis lemia, kad šiose bylose gali kilti dvigubo asmens persekiojimo ir baudimo už tą pačią veiką problema. Siekiant jos išvengti, reikia vertinti baudžiamojoje byloje priimtus procesinius sprendimus bei veikų, už kurias numatyta baudžiamoji ir administracinė atsakomybė, požymius. [Iš leidinio]

ENAccording to the Lithuanian law, administrative courts examine disputes regarding the law applied in the administrative area and cases of administrative violations of law. Case proceedings are regulated by the Law on Administrative Proceedings, which sets forth special features applied to different categories of cases. The legal nature of these cases is different. Although actions incurring administrative liability are not considered crimes according to the Lithuanian national law, yet the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms (further – ECHRFF) associate them with criminal charges. The question of criminal charges often arises while examining ordinary litigation cases with public administration. It is difficult to follow the same principles in different types of administrative cases. Identification of cases dealing with criminal charges is extremely important because then the state is obliged to provide guarantees for the persons subject to criminal proceedings enshrined both in the ECHRFF and national law. The similarity between administrative liability and criminal liability as well as the relation between administrative and criminal justice means the possible occurrence of a problem related to the dual prosecution of a person and punishment for the same offence. With a view to avoiding it, an assessment should be made of procedural decisions made in a criminal case as well as different features of offences subject to criminal and administrative liability.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6690
Updated:
2018-12-17 11:49:27
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: