Individualaus mokymosi stiliaus ir išorinių veiksnių sąveika intensyvinant svetimųjų kalbų studijas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individualaus mokymosi stiliaus ir išorinių veiksnių sąveika intensyvinant svetimųjų kalbų studijas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
119 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTKalbų mokymo(-si) intensyvinimo problema itin aktuali tapo šiuo metu dėl labai išaugusio poreikio jas vartoti. Vis didėjanti orientacija į studentą ir į jo poreikius skatina gilintis į individualaus mokymosi stiliaus ir svetimųjų kalbų mokymosi sąveikos problemą. Šiame darbe keliamas tikslas ištirti individualaus mokymosi stiliaus ir išorinių veiksnių sąveikos taikymą svetimųjų kalbų studijoms siekiant jas intensyvinti. Taikyti keli tyrimo metodai: mokslinių tyrimų metaanalizė, anketinė apklausa, kvazieksperimentas, testavimas ir statistinė analizė. Atlikta literatūros analizė leidžia teigti, kad individualus mokymosi stilius, naudojamos strateginės svetimosios kalbos mokymosi priemonės ir svetimųjų kalbų mokymo(-si) metodai tarpusavyje sąveikauja. Pasirenkant svetimosios kalbos mokymo(-si) metodus, būtina atsižvelgti ne tik į mokymo(-si) tikslus, bet taip pat ir į studentų individualias mokymosi charakteristikas. Atliktame kvazieksperimente dalyvavo 125 Vytauto Didžiojo universiteto studentai ir keturios anglų kalbos dėstytojos. Nustatyta, kad svetimųjų kalbų mokymasis atsižvelgiant į individualų mokymosi stilių lengvina studentų svetimosios kalbos išmokimą universitete ir teigiamai veikia jų akademinį pažangumą. Mokant(-is) svetimųjų kalbų pagal individualų mokymosi stilių geriausių rezultatų pasiekia studentai su stipriai išreikštu individualiu mokymosi stiliumi.

ENIntensive teaching/learning of foreign languages has become a rather relevant issue due to the increased demand for their use. The increasing orientation towards students and their needs inspires paying attention to the problem of individual study style and learning foreign languages. The objective of this work is to examine the implementation of an individual study style, in combination with external factors, for more intensive teaching/learning of foreign languages. The author applied three methods: meta-analysis of scientific research, questionnaire survey, quasi-experiment, testing, and statistical analysis. The analysis of literature allows maintaining that individual study style correlates to strategic tools and methods used for teaching/learning of foreign languages. Objective of teaching/learning is not the only thing that does matter in this case, individual learning characteristics of students are important too. During the quasi-experiment, 125 students and 4 teachers of English language from Vytautas Magnus University were researched. It was detected that individual study style helps learning foreign languages at a university and positively affects general academic results of students. Learning foreign languages individually gives the best results for students with the developed individual study style.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10217
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 23
Export: