Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda
Editors:
Martišauskienė, Elvyda, sudarymas, parengė [edt, com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015.
Pages:
540 p
Contents:
Įvadas — Fundamentinės mokymosi teorijos / E. Martišauskienė — Šiuolaikinės mokymo(si) linkmės / E. Martišauskienė — Emocijų ir vertybių sampyna / R. Vasiliauskas — Emocijos ir vertybės mokymo(si) procese / R. Vasiliauskas — Kultūros samprata: ištakos ir šiuolaikiniai laukai / G. Mazlaveckienė — Kultūros sampratos modelių taikymas ugdant(is) tarpkultūrinę komunikacinę kompetenciją: Lietuvos sociokultūrinio konteksto interpretacijos (Europos būsimojo pedagogo atvejis) / L. Chodzkienė, M. Barkauskaitė — Ugdymo proceso kokybės aktualumas / D. Survutaitė — Bendrojo ugdymo proceso kokybės valdymas / D. Survutaitė — Ugdymo(si) per pamokas kokybė: mokinių ir mokytojų požiūriai / E. Martišauskienė — Mokyklos vadovo vaidmuo tobulinant ugdymo kokybę: sėkmingos mokyklos kūrimas / R. Mečkauskienė — Kokybiniai koleginio aukštojo mokslo kaitos aspektai / V. Navickienė — Universitetinių studijų kokybės vertinimas: studentų pasitenkinimo studijomis dimensija / A. Rauckienė-Michaelsson, A. Kaušylienė, J. Monkevičius — Mokymosi mokytis kompetencijos, mokantis užsienio kalbos, ugdymo(si) strategijos / V. J. Pukevičiūtė — Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto mokymosi personalizavimo įgalinimas / N. Ignatova — Veiksmingos mokymo(si) aplinkos kūrimo prielaidos / A. Brandišauskienė — Gabumų apibrėžties ir identifikavimo sunkumai / A. Brandišauskienė — Gabių mokinių ugdymo(si) linkmės / A. Brandišauskienė — Gabaus mokinio ugdymo(si) patirtis / A. Brandišauskienė — Išvados — Towards engineering of educational science: cohesion of theory and practice (Summary) — Autoriai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Ugdymas / Education; Vaikai / Children; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTUgdymasis), kaip viena iš seniausių ir sudėtingiausių žmogaus veiklų, plečiantis pažinimo galimybėms ne tik nepraranda aktualumo, bet ir suponuoja naujas problemas. Mokslo studijoje aptariamos ugdymo(si) šiuolaikiškumo bei fundamentalumo teorinės sankirtos, išryškinami emociniai ir vertybiniai mokymo(si) pamatai, gilinamasi į dabartinius ugdymo teorijos bei praktikos sąlyčio prioritetus: humanistinės ugdymo paradigmos įsitvirtinimą, ugdymo proceso kokybės valdymą įvairiuose kontekstuose, inovatyvių technologijų (mokymosi mokytis, ugdymosi) personalizavimo, aplinkų kūrimo) diegimą, gabių mokinių ugdymą(si). Edukologijos inžinerija suprantama kaip vaisinga teorijos ir praktikos sanglauda, įgalinanti pedagogus jaustis „sielų inžinieriais“, norinčiais bei galinčiais kilti ir kelti įvairiuose kontekstuose tuos, kuriems reikia ugdymo(si) pagalbos, kartu patirti mokytojo misijos išskirtinumą, kylantį iš aukščiausių vertybių įprasminimo ir liudijimo savo gyvenimu kasdienėje veikloje bei gebėjimo įvairiais būdais ir technologijomis žadinti kiekvieno ugdytinio nelygstamas potencines galias konkrečiose situacijose. Knyga skirta edukologijos mokslo darbuotojams ir praktikams, taip pat doktorantams, magistrantams, būsimiesiems pedagogams, socialiniams darbuotojams ir visuomenei, kurią domina žmogaus ugdymosi) peripetijos. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Mokymas; Mokymasis; Bendrasis kokybės valdymas ir mokymas; Mokymo naujovės; Mokyklos aplinka; Gabūs vaikai; Education; Teaching and learning; Learning; General quality management and training; Teaching innovation; School environment; Gifted children.

ISBN:
9789955209942
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79078
Updated:
2022-01-19 19:55:28
Metrics:
Views: 99
Export: