Mokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007.
Pages:
431 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Mokslinė veikla; šiuolaikinės tendencijos; Subalansuota plėtra; Organizavimas ir administravimas; Inovacijos; The research activity; Tendencies; Sustainable development; Organizing and administration; Inovations.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Mokslinė veikla; Organizavimas ir administravimas; Subalansuota plėtra; šiuolaikinės tendencijos.
EN
Organizing and administration; research activity; Sustainable development; Tendencies.
Summary / Abstract:

LTKnyga pradedama mokslinės ir technologinės veiklos reikšmės ir išryškėjusių naujų bruožų šiuolaikinėje ekonomikoje ir visuomenėje analize. Kadangi šiuolaikinė visuomenė, vejama globalizacijos vėjų bei veikiama visaapimančios technologijų kaitos, nepaprastai greit keičiasi, todėl randasi nauji reikalavimai mokslinei veiklai, kuri vis labiau siejasi su žinių visuomenės kūrimųsi. Darosi aktualu rasti būdus, kaip įvertinti žinių poveikį ekonomikos vystymosi procesams ir ypač mokslo ir technologijų vaidmenį apskritai. Aptariamas tam tikslui pasiūlytas modelis. Antrame skyriuje nagrinėjami mokslinės veiklos tikslai, prioritetai ir jų įgyvendinimas Europos Sąjungoje, apimant kuriamąsias Europos tyrimų ir Europos studijų erdves bei jų sąsajas su Europos inovacijų erdve. Trečiame skyriuje analizuojama Europos Sąjungos mokslinės ir technologinės veiklos organizacinė ir institucinė struktūra. Ketvirtąjame skyriuje pateikiamos Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtros sąsajos su Jungtinių Tautų visuomenės vystymosi strategija „Darbotvarkė 21-ajam amžiui. Nagrinėjamos svarbiausios darnios plėtros strategijos įgyvendinimo priemonės, analizuojama tarpdalykinių tyrimų reikšmė. Penktame skyriuje nagrinėjamos inovacijos, pateikiamas jų netradicinis klasifikavimas, atskleidžiama inovacijų kūrimo ir diegimo situacija Lietuvoje. Ypatingas dėmesys skiriamas prevencinėms strategijoms ir inovacijoms, pateikiami tokių inovacijų diegimo apibedrinti konkretūs rezultatai. Šeštame skyriuje aptariami mokslinės veiklos organizavimo mokslo ir studijų institucijose klausimai. Atskleistos galimybės tobulinti mokslininkų rengimo sistemą šalyje, plėtojant antrosios ir trečiosios pakopos studijas, integruojant šalies mokslinį potencialą. [Iš leidinio]

ENThe book is started by an analysis of significance of science and technology activities and new traits of the modern economy and society. Since the modern society, driven by globalization and affected by overall technology development, changes very rapidly, there emerge new requirements to science activities, which become related with creation of the information society. The issue of finding ways to evaluate the effect of information on the economy development processes and the role of science and technologies as a whole become especially relevant. A certain model is discussed. The second chapter examines the aims and priorities of science activities and their implementation in the EU, covering the areas of European studies and their relations with the European innovation space. The third chapter analyzes the organizational and institutional structure of science and technology activities in the EU. The fourth chapter presents the relation between the European scientific studies area and the UN development strategy “Agenda for the 21st century”, examines the most important measures for implementation of the harmonious development strategy and analyzes the significance of interdisciplinary studies. The fifth chapter examines innovations, provides their classification and reveals the situation of development and implementation of innovations in Lithuania. Special attention is dedicated to preventive strategies, summarized results of implementation of innovations are presented. The sixth chapter discusses the issues of organization of scientific activities at science and education institutions and reveals possibilities for improvement of scientists preparation system on the country, by improving the second and third level studies and integrating the scientific potential of the country.

ISBN:
9789986388357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13421
Updated:
2018-05-10 22:01:19
Metrics:
Views: 34
Export: