Pedagoginės praktikos pokyčiai mokymosi visą gyvenimą kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginės praktikos pokyčiai mokymosi visą gyvenimą kontekste
Alternative Title:
Changes of Pedagogical Practice in the Context of Life-Long Learning
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 116-122
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mokymosi visą gyvenimą konteksto įtaka pedagoginės praktikos kaitai. Sprendžiama mokslinė problema, kaip padėti besimokančiam pedagogui praplėsti turimas pedagogines kompetencijas mokymosi visą gyvenimą nuostata ir įgyti bei reflektuoti naujas mokymo(si) patirtis. Apibendrinant mokymo(si) proceso tyrimo rezultatus daroma išvada, kad mokslininkai gali padėti pedagogams praktikams ne tik įgyti naujas mokymosi patirtis, bet ir padėti fiksuoti, reflektuoti ir vertinti jų turinį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi mokytis kompetencija; Mokymosi patirtis; Refleksija; Learning-teaching competence; Learning experience; Reflection.

ENThe article analyses the impact of the life-long learning context on changes in pedagogical practices. It tackles a scientific problem of how to help a learning teacher to expand current pedagogical competencies through the life-long learning principle and acquire and reflect upon new educational experience. The summary of the results of the educational process study draws a conclusion that scholars can help practising teachers not only to acquire new learning experiences but also to register, reflect upon and evaluate content thereof.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11029
Updated:
2020-12-28 20:24:04
Metrics:
Views: 49    Downloads: 2
Export: