The Importance of developing foreign language competences for military cadets

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Importance of developing foreign language competences for military cadets
Alternative Title:
Kariūnų užsienio kalbų kompetencijų ugdymo svarba
In the Journal:
Keywords:
LT
Daugiakalbystė / Multilingualism; Nacionalinis saugumas / National security; Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTLietuvos ir NATO karių užsienio kalbų mokėjimas – labai svarbus saugumo komponentas, siekiant palaikyti tarptautinį Aljanso, nacionalinį saugumą ir karinio personalo profesionalumą, ypač efektyviai vykdant karines misijas, kurios apima ne tik specifinį karinio meno išmanymą, bet ir administracines bei vadybines funkcijas. Lietuvos karo akademija yra unikali aukštoji mokykla, be karinių studijų, organizuojanti universitetines studijas – rengianti administravimo ir vadybos specialistus. Todėl besimokydami Akademijoje kariūnai įgyja visas būtinas kompetencijas, reikalingas būsimam karininkui, kad jis gebėtų efektyviai ir kokybiškai vykdyti įvairias pavestas užduotis. Tačiau Akademijos kariūnams taip pat reikalingos užsienio kalbų žinios ir kompetencijos, nes be jų jie negalės ne tik kokybiškai, sėkmingai ir profesionaliai atlikti savo pareigų Lietuvos kariuomenės vadavietėje ar padalinyje, bet ir efektyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje įvairiose organizacijose ir misijose. Taigi daugeliu atvejų karių sėkmė tarptautinėse operacijose dažnai priklauso nuo jų gebėjimo bendrauti ir reikšti mintis anglų ar kita užsienio kalba. Užsienio kalbų mokėjimas yra saugumo kompetencija, be kurios šiuolaikinis karininkas negalės garantuoti šalies ir NATO saugumo.Labai svarbi saugumo sąvoka kalbų kompetencijų, kurias kariūnai įgyja mokydamiesi Lietuvos karo akademijoje, kontekste. Todėl šiame straipsnyje aptariamos ir analizuojamos šioje aukštojoje mokykloje įgyjamos svarbios kariuomenės personalui kompetencijos, kurios taip pat užtikrina saugų ir kokybišką kariuomenės personalo funkcionavimą. Be to, praktiškai neįsivaizduojamas karjeros siekis neturint anglų ar kitų užsienio kalbų kompetencijų. Todėl tyrimo tikslas buvo išanalizuoti užsienio kalbų kompetencijas, įgyjamas Lietuvos karo akademijoje, atlikus anketinę apklausą kariūnų, kurie mokosi ne tik anglų, bet ir kitų kalbų, kad galima būtų nustatyti šių kompetencijų svarbą nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui užtikrinti, siekti karjeros ir t. t. Taigi tyrimo tikslas – teoriškai ir praktiškai pagrįsti užsienio kalbų kompetencijų, reikalingų LKA kariūnams, kad jie užtikrintų nacionalinį saugumą ir karinio personalo efektyvų funkcionavimą, išanalizavus anketinės apklausos rezultatus, reikšmę. [Iš leidinio]

ENForeign language competences for the military personnel of Lithuania and NATO are essential in sustaining National Security of the alliance especially by effectively performing their military duties that include not only specific military art but also administrative and managemental. The Military Academy of Lithuania is a unique higher educational institution that prepares specialists in administration, management, and other fields. Therefore, being a cadet of the Academy, he/she acquires all the necessary competences to obtain proficiency in these fields. However, the cadets of the Academy considerably need foreign language competences so that they could actively, successfully, and professionally conduct their duties not only locally but also participating internationally in various military organizations and missions. Thus, in many cases military’s success in multinational operations very often depends on soldiers’ ability to communicate and express themselves in English or any other foreign language. In this “global village” it is practically inconceivable to make career without the knowledge of the English or any other foreign language. Thus, the aim of the research is to analyze the role of foreign language competencies acquired at the Lithuanian Military Academy where cadets obtain qualifications and foreign language competences needed for successful career making, National and International security. Therefore, the objective of the research is how theoretically and practically resolve the issue of developing new linguistic competences in foreign languages necessary for MAL cadets through analyses of the results of the questionnaire. [From the publication]

ISSN:
2424-6131; 2424-614X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97243
Updated:
2022-09-18 21:10:57
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: