Intensyvus Lietuvos karių standartinio anglų kalbos kurso mokymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intensyvus Lietuvos karių standartinio anglų kalbos kurso mokymas: disertacija
Alternative Title:
Intensive teaching of the standard English language course to Lithuanian soldiers
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
136 lap
Notes:
Disertacija rengta 1996-2005 metais Vilniaus universiteto Edukologijos doktorantūroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Intensive teaching of Lithuanian military to the standard English language course Šiauliai, 2005 40 p
Summary / Abstract:

LTLietuvai į stojus į Europos Sąjungą, į ekonomines, politines pasaulio struktūras, NATO, kilo poreikis išmokti užsienio kalbų, ypač anglų kalbos. Kadangi pagrindinė NATO aljanso kalba yra anglų, Lietuvos kariuomenei būtina ją greitai ir gerai išmokti, tačiau tą padaryti yra sudėtinga didaktinė problema. Mokant karius aktualu atsižvelgti į vidinius veiksnius: biologinius, psichologinius, gabumus. Reikia naujų, greitų ir efektyvių šiuolaikinių mokymo technologijų, praktinį kalbėjimą ir mąstymą skatinančių metodų. Todėl šio disertacinio tyrimo objektas yra intensyvus Lietuvos karių anglų kalbos mokymas trumpalaikio mokymo sąlygomis. Tikslas – parengti intensyvaus karių anglų kalbos mokymo teorinį ir praktinį modelį, eksperimentiškai jį patikrinti ir įvertinti standartinio kurso išmokimą. Darbo teorinis ir praktinis reikšmingumas atsiskleidžia tame, kad jame yra pateikta intensyvaus užsienio kalbos mokymo samprata, ištirtas vidinis ir išorinis poveikis individo anglų kalbos mokymosi motyvacijai, suformuluotas tradicinio ir netradicinio mokymo metodų sąveikos pagrindimas. Tyrimo metu parengtas ir išbandytas karių anglų kalbos intensyvaus mokymo modelis, įgalinęs pagreitinti anglų kalbos išmokimą; sukurta trumpalaikio anglų kalbos mokymo strategija; atskleistas ir pritaikytas audiovizualinis greito anglų kalbos išmokimo metodas („Express Method“, Davydova, 1993); ištirta mąstymo įtaka greitam užsienio kalbos išmokimui; išsiaiškinta ir išmėginta efektyvi kartojimo technologija šnekamajai anglų kalbai išmokti.

ENAfter Lithuania joined the European Union, economic, political world structures, NATO, the need to learn foreign languages, especially the English language, arose. Since English is the main language of NATO alliance, it is necessary for the Lithuanian Army to learn it well but this is a very complicated didactic problem. When teaching soldiers it is important to take into account the internal factors: biological, psychological and abilities. New and effective modern teaching technologies, methods encouraging practical speaking and thinking are necessary. Therefore the subject of this thesis is intensive teaching of the English language to Lithuanian soldiers in the conditions of short-term teaching. The aim is to prepare a theoretical and practical model of teaching English, to test it experimentally and to evaluate mastering the standard course. Theoretical and practical significance of the work is that the conception of intensive teaching of a foreign language is presented therein, the internal and external impact on the motivation of an individual for learning English is investigated, and substantiation of interaction of traditional and non-traditional teaching methods is formulated. During the investigation the model of intensive teaching of English to soldiers, which enables to speed up mastering of the English language, is prepared: the strategy of the short-term teaching of English is devised; the audio-visual method of quick mastering of English is revealed and applied. (“Express Method”, Davydova, 1993); the impact of thinking on quick mastering of a foreign language is investigated; effective technology of repeating in learning spoken is elucidated and tested.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10399
Updated:
2022-02-07 20:08:36
Metrics:
Views: 22
Export: