Epistolografija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV-XVI amžiuje : nuo ars dictaminis iki literatūrinio laiško : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Epistolografija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV-XVI amžiuje: nuo ars dictaminis iki literatūrinio laiško: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
265 p
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. Bibliografija.
Keywords:
LT
16 amžius; 14 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Epistolography in the Grand Duchy of Lithuania in 14-16 century: from ars dictaminis to literary letter Vilnius : [Vilnius University], 2010 53 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas - europinė epistolografijos tradicija ir jos perėmimo formos LDK XIV-XVI a., išryškinant žanrinius ir tipologinius aspektus, raidos tendencijas. Šiame darbe analizuojama, kaip susikuria ir kaip kinta europinė laiškų rašymo tradicija, teorinio vadovėlio struktūra, turinys, laiško samprata ir modelis; kokie egzistavo panašumai ir skirtumai tarp Viduramžių ir Renesanso laiškų rašymo vadovėlių; kokias vertybes jie formavo; kokią reikšmę turėjo bendroje švietimo sistemoje, kultūros formavimęsi. Tiriama, kada ir kokiu būdu europinė lotyniškosios epistolografijos tradicija perimama LDK, kaip ji funkcionavo lotyniškoje LDK epistolikoje, mokymo programose, kultūriniame gyvenime. Disertacijoje analizuojama, kaip keičiasi LDK epistolikos įvairovė XIV-XVI a., kaip laiškas, Viduramžiais atlikęs gana formalizuotas dalykinio ir asmeninio bendravimo funkcijas, Renesanso epochoje virsta saviraiškos forma, literatūriniu kūriniu. Pagrindiniai atlikto tyrimo šaltiniai - Viduramžių laiškų rašymo vadovėliai (artes dictandi) ir renesansiniai epistolografijos teoriniai veikalai (modi epistolandi). Dvi skirtingas epistolografijos tradicijas šiame darbe iliustruoja Ldk Vytauto (1350-1430) laiškai, kaip Viduramžių kanceliarinės korespondencijos pavyzdys, ir Saliamono Risinskio (? -1625) laiškų rinkinys, kaip humanistinė Renesanso laiškų išraiška.

ENSubject of the dissertation research is European epistolographic tradition and forms of its acceptance in the Grand Duchy of Lithuania, within the 14th - 16th centuries, by emphasizing the aspects of genre and typology, as well as trends of its development. The present paper analyzes the birth and development of the European epistle writing tradition, structure and contents of the epistolographic theory textbook, concept and model of an epistle; similarities and differences of epistle writing textbooks in the Middle Ages and Renaissance, the values influenced by such textbooks and their significance for common education system and culture formation. The dissertation makes a research on the time periods and ways, how the epistolographic tradition reached the Grand Duchy of Lithuania, how it was adopted and functioned in epistle writing of the country, school curricula and cultural life in general. Based on specific examples, the dissertation discloses the changes in variety of epistle writing in the Grand Duchy of Lithuania, within the 14th - 16th centuries, stressing out how an epistle, as a former and fairly formal form of business and personal communication in the Middle Ages, is turned into means of self-expression and piece of literature during the period of Renaissance. Key sources of the research performed are the epistle writing textbooks (artes dictandi) published in the 11th - 14th centuries and epistolographic theory works (modi epistolandi), extant from the 15th - 16th centuries and kept in the scientific libraries of Vilnius. Samples of real correspondence and epistolic works in the Grand Duchy of Lithuania have been used for analysis, such as Vytautas’ (1350-1430) letters as characteristic Medieval officialese correspondence and epistles by Saliamonas Risinskis (Salomon Rysiński, ? -1625) as sample Renaissance humanistic letters. The dissertation states that the Grand.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27078
Updated:
2022-02-26 14:35:01
Metrics:
Views: 57
Export: