Lietuvos istorija. T. 5, Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1529-1588 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorija. T. 5, Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1529-1588 metais
Alternative Title:
History of Lithuania. Vol. 5
Publication Data:
Vilnius : Baltų lankų leidyba, 2013.
Pages:
697 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas / Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė — I. XVI amžiaus Europa. Ankstyvųjų Naujųjų laikų kaitos kontūrai : Epochos apibūdinimas ir periodizacija / Jūratė Kiaupienė ; 1. Naujųjų laikų pradžia Europoje. Pokyčiai ir jų plėtra / Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė ; 2. Vidurio ir Rytų Europa naujųjų laikų pradžioje : 2.1. Europa, jos regionai ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė / Jūratė Kiaupienė ; 2.2. Šventoji Vokiečių Tautos Romos Imperija. Habsburgu galios koncentracija ir sklaida / Jūratė Kiaupienė ; 2.3. Osmanų imperija - sandūros erdvė / Jūratė Kiaupienė ; 2.4. Maskvos Didžioji Kunigaikštystė. Geopolitinės ir ideologinės transformacijos / Jūratė Kiaupienė ; 2.5. Baltijos jūros pasaulis - ankstyvųjų Naujųjų laikų kaitos erdvė / Jūratė Kiaupienė ; 2.6. Prūsijos Kunigaikštystė. Teokratinės Ordino valstybės virtimas pasaulietine monarchija / Ingė Lukšaitė ; 2.7. Lenkijos Karalystės raidos linkmės / Jūratė Kiaupienė — II. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kaitos laikas - 1529-1588 metai / Jūratė Kiaupienė : Modernizacijos prielaidos ir trukdžiai ; 1. Vėlyvųjų viduramžių paveldas ir jo kaitos linkmės : 1.1. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529 metais. Pirmasis Lietuvos Statutas ; 1.2. Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dinastinio ryšio problema ; 2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinės erdvės kaita 1529-1588 metais : 2.1. Teritorija ir gyventojai ; 2.2. Politinė erdvė ; 2.3. Jogailaičių dinastija ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio institutas ; 2.4. Valstybės valdymo sistema. Pareigybės ir institucijos ; 2.5. Seimas.3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus gyvenimo pertvarka iki 1569 metų : 3.1. Ūkio modernizavimo projekcijos ir socialinių ryšių sistemos kaita ; 3.2. Kariuomenės reformos ; 3.3. Naujos socialinių ryšių sistemos kūrimas: 1563-1566 metų reformos ir 1566 metų Antrasis Lietuvos Statutas ; 4. 1569 metų slenkstis - Liublino unija : 4.1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės politinės ateities projekcijos ir unijos proceso pradžia 1563-1564 metais ; 4.2. 1569 metų Liublino seimas ; 5. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje 1569-1588 metais : 5.1. Valstybė ar provincija? ; 5.2. Naujo sambūvio paieškų pradžia ; 5.3. Pirmieji tarpuvaldžiai: 1572-1573,1574-1576, 1586-1587 metai ; 5.4. Abiejų Tautų Respublika 1576-1586 metais. Steponas Batoras, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis ; 5.5. 1588 metų riba. Trečiasis Lietuvos Statutas — III. Sociokultūrinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės portretas 1529-1588 metais : Ankstyvųjų Naujųjų laikų visuomenės kūrimasis ir nauji sociokultūrinio portreto bruožai / Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė ; 1. Luominės visuomenės sudėtis : 1.1. Luominės visuomenės samprata ir struktūros / Jūratė Kiaupienė ; 1.2. Bajorų luomas - didikai ir bajorai / Jūratė Kiaupienė ; 1.3. "Paprasto luomo" žmonės kaimo erdvėje / Jūratė Kiaupienė ; 1.4. Miestiečiai, miestelėnai ir kiti miestų gyventojai / Jūratė Kiaupienė ; 1.5. Dvasininkija - luomas ar visuomenės sluoksnis? / Ingė Lukšaitė ; 1.6. Visuomenės užribio žmonės / Jūratė Kiaupienė ; 2. Visuomenės etnokonfesinė sandara ir jos kaita / Ingė Lukšaitė : 2.1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etninė ir tikybinė sandara XVI a. antrą-ketvirtą dešimtmetį ; 2.2. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ; 2.3. Katalikų bažnyčios reforma ir kontrreformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.2.4. Stačiatikių bažnyčia ir Lietuvos valstybė. Bažnyčios skilimas ; 2.5. Bažnyčios ir visuomenė ; 2.6. Visuomenės tikybinio portreto bruožai XV I a. antroje pusėje ; 3. Mažosios Lietuvos visuomenė ir jos kaita / Ingė Lukšaitė : 3.1. Prūsijos Kunigaikštystės visuomenės sandara ; 3.2. Mažosios Lietuvos formavimosi problema ; 3.3. Mažosios Lietuvos gyventojai Prūsijos Kunigaikštystės visuomenės sandaroje ; 3.4. Reformacijos pradžia, įsigalėjimas ir ankstyvoji konfesionalizacija Mažojoje Lietuvoje ; 4. Paveldėta ir nauja kultūrinė erdvė / Ingė Lukšaitė : 4.1. Paveldėtosios ir kuriamos kultūros komunikacijos galimybės ir mastas ; 4.2. Rašto komplekso susidarymas XVI amžiaus kultūros raidoje ; 4.3. XVI amžiaus spauda Lietuvos valstybėje ; 4.4. Dviejų patirties perdavimo būdų sambūvis ; 4.5. Raštingųjų ir išsilavinusiųjų grupių formavimasis ; 4.6. Meninių stilių sąveika ir nauji reiškiniai Lietuvos valstybės kultūros erdvėje ; 5. Etniniai, kalbiniai procesai, identitetų kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje / Ingė Lukšaitė : 5.1. Skirtingų Lietuvos valstybės visuomenės sluoksnių kultūros bendrumai ir skirtumai ; 5.2. Kalbų vartojimo kaita viešajame ir kasdieniame gyvenime. Kalbų vartojimas raštijoje ; 5.3. Kalbų vartojimas spaudoje. Spausdinta raštija lietuvių kalba ; 5.4. Identitetu įvairovė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ; 5.5. Etniniai pokyčiai Mažojoje Lietuvoje ; XVII amžių pasitinkant / Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė — Priedas. Lietuvos valstybės atstovų pasirašyto Liublino unijos akto vertimas į lietuvių kalbą — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Biuletyn Historii Pogranicza. 2013, nr. 13, p. 140-141
  • Recenzija leidinyje Forschungen zur Baltischen Geschichte. 2015, 10, p. 356-360
  • Recenzija leidinyje Rocznik Lituanistyczny. 2016, 2, p. 191-209
Summary / Abstract:

LTPenktasis Lietuvos istorijos tomas „Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529-1588 m.“, apimantis istoriškai trumpą šešių dešimtmečių laikotarpį, atveria ištisą Lietuvos istorijos epochą - Naujuosius amžius. Remiantis naujomis šiuolaikinės Europos istoriografijos įžvalgomis, knygoje išplėsta tradicinės Lietuvos istorijos sampratos erdvė. XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raida aprašoma per santykį su kitų Europos kraštų, valstybių, visuomenių raida, siekiama parodyti, kad tuo laikotarpiu Lietuvos valstybės geopolitinėje erdvėje būta bendraeuropinės kaitos ženklų, vyko sociokultūrinės kaitos procesai, liudijantys protomodernios visuomenės kūrimąsi. Autorių pasirinktos sąlyginės šio pasakojimo pradžios ir pabaigos datos - 1529 ir 1588 m. - susijusios su Pirmojo ir Trečiojo Lietuvos Statuto paskelbimu, kadangi intensyvus XVI a. Lietuvos teisės kodifikavimo procesas geriausiai atskleidžia, kaip vyko viduramžiškos visuomenės ir valstybės ankstyvoji modernizacija, chronologiškai sutampanti su europiniais procesais, leidžia apibūdinti Lietuvos valstybės santvarką ir visuomenės sandarą, parodyti egzistavusias viešojo ir privataus gyvenimo normas. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9789955236801 (5 tomas); 9955584912 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51001
Updated:
2022-02-22 09:30:49
Metrics:
Views: 148    Downloads: 42
Export: