Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : žinynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: žinynas
Publication Data:
Vilnius : Diemedis, 2004.
Pages:
670 p
Notes:
Rodyklės.
Keywords:
EN
Ban of the Lithuanian press; Book-carriers; Illegal teaching (the daraktoriai); Lithuanian press.
Summary / Abstract:

LT1864 m. carinė Rusija uždraudė lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis. Tokios politikos tikslas buvo Lietuvos rusifikacija, prievarta įjungus ją į Rusijos imperiją 1795 m. Spaudos draudimas tęsėsi 40 metų (iki 1904 m.), bet, priešingai carinėms užmačioms, davė nelauktą rezultatą – pabudino tautą atgimimui. Ir tai dėka pasiryžusių žmonių, kurie rizikavo gyvybe kontrabanda nešdami knygas, maldaknyges, vadovėlius, kalendorius, laikraščius, spausdinamus tuomet Mažojoje Lietuvoje ir JAV. Nepraėjus nei trims metams po spaudos uždraudimo, vyskupas M.Valančius drauge su savo ištikimais pagalbininkais organizavo nelegalią leidybą, platų knygnešių tinklą ir slaptas daraktorių mokyklas. Knygnešių ir daraktorių skaičius gerokai viršija 6000 pavardžių, o žinynas dar vis papildomas naujais duomenimis. Žinoma, jog per 2000 knygnešių buvo sugauta, areštuota, įkalinta ar ištremta į Sibirą. Per 40 metų apie pusę milijono spaudinių buvo konfiskuota, tačiau penki su puse milijono sėkmingai pasiekė skaitytojus Lietuvoje. Knygnešių pasiaukojantys žygiai suformavo tautoje rezistencijos dvasią ir padėjo pagrindus Lietuvos Nepriklausomybei 1918 metais. Spaudos atgavimo šimtmetis buvo įtrauktas į UNESCO 2004 metų paminklinių datų kalendorių. Šis Lietuvos knygnešių ir daraktorių žinynas laikytinas rašytiniu paminklu mūsų tautos pergalei kovoje už teisę į raštingumą gimtąja kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: The Lithuanian press; The Ban of the Lithuanian press; The Book-carriers; Illegal teaching (the daraktoriai).

ENIn 1864 the tsarist Russia imposed a ban on Lithuanian books in Latin characters. The aim of such policy was russification of Lithuania which was forced into the Russian empire in 1795. The ban lasted for forty years (until 1904) but, in spite of tsarist expectations, gave an opposite result – it awoke the Lithuanians into a national rebirth. It was thanks to dedicated people who risked their lives “smuggling” books, prayer books, elementary readers, calendars and newspapers which were then published in Lithuania Minor (then Prussia) and USA. Just three years after the ban was imposed illegal publishing was organised by Motiejus Valančius, the bishop of Samogitia. A wide network of secret “booksmugglers” was established throughout the country. Secret schools where children were taught by folk teachers “daraktoriai” were also encouraged by the Bishop and his devoted clergymen. The number of book-carriers and “daraktoriai” reaches far beyond 6,000 with more data arriving from different sources. More than 2,000 “booksmugglers” were caught, arrested, imprisoned or exiled to Siberia. During the forty years of about half a million printed copies were confiscated. However, five and a half million publications successfully crossed the border and reached Lithuanian readers. The heroic deeds of the book-carriers have shaped the spirit of resistance in the mind of the entire nation and laid the foundations for Lithuania’s independence in 1918. The centenary of restitution of Lithuanian press was included in UNESCO calendar of 2004. This directory of Lithuanian book-carriers and “daraktoriai” is a literary monument to a most important victory of Lithuania’s struggle for their right to literacy. [From the publication]

ISBN:
9986231175
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7278
Updated:
2018-03-01 11:54:59
Metrics:
Views: 185
Export: