Baltasis erelis - "Lietuvos griuvėsių" leidinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltasis erelis - "Lietuvos griuvėsių" leidinys
Alternative Title:
Baltasis erelis (The White Eagle) - the publication of "Lithuanian Ruins"
Keywords:
LT
1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje.
Summary / Abstract:

LTBaltasis erelis – unikalus XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių periodikos leidinys. Jo sumanytojas ir leidėjas - garsusis knygnešys Jurgis Bielinis (1846–1918), pirmojo numerio gale pasirašęs „Juzaps Baltasis Erelis Lietuvos Karalius“. Pirmasis Baltojo erelio numeris išėjo 1897 m., kiti du numeriai - 1911 m. liepos 16 d. bei 1912 m. liepos 16 d. Pirmasis ir vėlesnieji du numeriai gerokai skiriasi vizualia raiška, apimtimi, medžiagos įvairove ir jos išdėstymo būdu. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama ankstyviausiam 1897 m. numeriui, nes tai reikšmingas pasipriešinimo carinei savivalei dokumentas, įdomus XIX a. pabaigos lietuvių kultūrinės komunikacijos faktas. Straipsnio tikslas – aptarti šiame leidinyje publikuojamą 1897 m. pirmąjį Baltojo erelio numerį, analizuojant laikraščio pasirodymo aplinkybes, leidinio tikslus, tematiką struktūrą, retorinę ir poetinę raišką bei komunikacinę situaciją. Nagrinėjant tematikos plotmę daugiausia akcentuojama Lietuvos istorijos sklaida.Reikšminiai žodžiai: Spaudos draudimas; Knygnešiai; Leidėjai.

EN“Baltasis Erelis” was a unique Lithuanian periodical publication of the end of the 19th – beginning of the 20th century, whose initiator and publisher was famous book smuggler Jurgis Bielinis (1846–1918), who, at the end of the first issue, undersigned as “Juzaps Baltasis Erelis Lietuvos Karalius“. The fist issue of “Baltasis Erelis” was published in 1897, the other two issues – on 16 July 1911 and 16 July 1912. The later two issues are very different from the first one by their visual expression, volume, diversity and ways of presentation of the materials. The article dedicates most attention to the early issue, published in 1897, since it was a significant document of resistance to the Tsarist authorities and an interesting fact of cultural communication of Lithuania of the 19th century. The article aims at discussing the first issue of “Baltas Erelis” of 1897, published in the publication by analyzing the circumstances of emergence of the publication, its goals, structure, topics, the rhetorical and poetic expression and the communication situation. When examining the plane of topics, the history of Lithuania is mostly emphasized.

ISBN:
9955522518
Related Publications:
  • Kultūrinis literatūros kontekstas / Juozas Girdzijauskas. Lietuvių literatūros istorija : XIX amžius / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. P. 13-231.
  • Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : žinynas / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. Vilnius : Diemedis, 2004. 670 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/513
Updated:
2020-09-02 09:36:15
Metrics:
Views: 59
Export: