Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis : atmintis ir darbai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: atmintis ir darbai
Alternative Title:
Centenery of regaining the Lithuanian press: memory and works
In the Journal:
Keywords:
LT
19 amžius; Šilutė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LT2004 m. gegužės 7 d. sukako 100 metų, kai atgauta carinės Rusijos keturis dešimtmečius drausta (1864–1904) lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis. Šios sukakties minėjimui pradėta rengtis Lietuvos Respublikos Seimui 2003 m. sausio 28 d. priėmus nutarimą „Dėl lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos sudarymo“. 2003 m. liepos 3 d. priimtas dar vienas LR Seimo nutarimas „Dėl 2004 metų paskelbimo Kalbos ir knygos metais“. Po pusmečio visuomenei buvo pristatyta Seimo sudarytos komisijos parengta tarptautinių, nacionalinių, visų Lietuvos apskričių kultūros ir švietimo įstaigų renginių programa. Straipsnyje apžvelgiami lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikotarpio svarbiausi įvykiai, pasakojama apie žmones, lėmusius jų raidą ir veikusius lietuvių tautinę sąmonę, knygnešystės fenomeną, lietuviškos spaudos leidybą Mažojoje Lietuvoje ir JAV, itin sunkias jos platinimo aplinkybes. Aptartas 2004 m. gegužės 7 d. Vilniuje surengtas LR Seimo iškilmingas posėdis. Jame dalyvavo aukščiausieji valstybės pareigūnai, užsienio diplomatai, visuomenės atstovai. Viena iš pranešėjų – Šilutės rajono viešosios bibliotekos direktorė D. Užpelkienė, kalbėjo apie leidybos ir informacinės visuomenės ugdymo aktualijas. Informuojama apie Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos renginius: parodą „Spaudos draudimas pabudino tautą“ ir bibliografinę rodyklę „Vincas Kudirka“ – XIX a. pabaigos lietuvių tautinio sąjūdžio ideologo, ryškių meninių gebėjimų asmenybės, Lietuvos himno žodžių autoriaus darbų ir literatūros apie jį sąvadą. Apibūdintos reikšmingos knygos, išleistos vykdant Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečio valstybinę programą. Net ir gerai pažįstantys Lietuvos istoriją, 2004 metų naujų knygų lentynoje rado kuo pasigėrėti. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Spaudos draudimas; Spaudos draudimo panaikinimas; Šimtmetis; Lithuanian press; Centenery; Book.

ENOn May 07, 2004 the 100th anniversary was celebrated to note the regaining of the Lithuanian press in the Latin alphabet, which was prohibited by Czarist Russia for four decades (1864–1904). The resolution of the Seimas of the Republic of Lithuania made on January 28, 2003 “Regarding the formation of the commission for the celebration of the 100th anniversary of regaining the Lithuanian press in the Latin alphabet” was the start for the preparation for this celebration. Another resolution of the Seimas of the Republic of Lithuania “Regarding the announcement of the year 2004 as the year of Language and book” was made on July 03, 2003. The most significant events during the period of prohibition of the Lithuanian press in the Latin alphabet, stories of people, who acted on national consciousness of Lithuanians, “knygnešystė” (book smuggling) phenomenon, publication of the Lithuanian press in Lithuania Minor and the USA and difficult circumstances of its distribution are reviewed in the article. The ceremonial session of the Seimas of the Republic of Lithuania held on May 07, 2004 in Vilnius was discussed. The highest officers of the state, foreign diplomats and representatives of the public participated in the session. There is information provided on the events held by the Library of the Lithuanian Academy of Sciences: the exhibition “The prohibition of the press has wakened the nation up“ and bibliographic index “Vincas Kudirka“ – the collection of works of and literature about this ideologist of the national Lithuanian movement of the end of the 19th century.

ISSN:
1648-9772
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7453
Updated:
2018-12-17 11:50:14
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: