Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos pėdsakais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos pėdsakais
Alternative Title:
In the Wake of Cultural Activities of Priest Juozapas Stamkevičius
In the Book:
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900-1945 / sudarytoja Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 200-216
Keywords:
LT
20 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma įvairialypė Juozapo Stankevičiaus (1866-1958) – kunigo, filosofijos mokslų daktaro, draudžiamosios spaudos bendradarbio, varpininko, knygnešio, leidėjo ir redaktoriaus, pedagogo, poligloto, bibliofilo, numizmato, dailės mylėtojo bei kolekcininko veikla. Atskleidžiama jo prisiimtoji ir įgyvendinta misija: būti lietuvių kultūros ir politinio gyvenimo telkėju, aktyvintoju bei lituanistikos sergėtoju. Dabar mažai kas žino, kad itin kuklus ir tolerantiškas kun. J. Stankevičius buvo išrinktas į Tautos tarybą, bet lietuvių vienybės vardan savanoriškai atsisakė tapti Lietuvos valstybės signataru. Per du pasaulinius karus ir ilgametes okupacijas jis sugebėjo Vilniuje sukaupti ir išsaugoti vertingus dailės ir knygų rinkinius. Ypač vertingą senosios lituanikos biblioteką jis padovanojo Lietuvių kalbos ir literatūros institutui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kunigai; Kultūrinė veikla; Juozapas Stankevičius; Priest; Cultural activities.

ENThe article presents multifaceted activities of Juozapas Stankevičius (1866-1958) as a priest, doctor of philosophy, contributor to the banned press, ringer, book distributor, publisher and editor, pedagogue, polyglot, bibliophile, numismatist, art lover and collector. His mission, which he had assumed and succeeded to implement, is being revealed in the article. He wanted to be a promoter and fosterer of the Lithuanian culture and political life. He also was a guard of Lithuanian studies. Few people know that a modest and tolerant priest Juozapas Stankevičius was elected to the national Council and that he refused to be a signatory of the state of Lithuania in the name of the unity of Lithuanians. He managed to collect and preserve valuable art and literature books during the both wars and the period of occupation. He donated his collection of books of the old Lithuanian studies to the Institute of the Lithuanian Language and Literature.

ISBN:
9789955698357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9233
Updated:
2020-08-22 20:31:28
Metrics:
Views: 33    Downloads: 23
Export: