Моксласъ скайтима рашта летувишка" (1867) - graždankinės epochos liudytojas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Моксласъ скайтима рашта летувишка" (1867) - graždankinės epochos liudytojas
Alternative Title:
Моксласъ скайтима рашта летувишка (The Science of Reading the Lithuanian Script (1867) - the witness of the "graždanka" epoch
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTSpaudos draudimas – vienas iš pačių skaudžiausių lietuviško rašto patirčių. Vadovėlio Mokslas skaytima, pirmą kartą išleisto Vilniuje apie 1759–1761 metus, graždankinis variantas yra rusiškais rašmenimis perrašyta lietuviška knyga. Knygelė susideda iš elementorinės dalies, užimančios tik nepilnus keturis puslapius, kurią sudaro raidynas bei skiemenavimo pratybos, ir žymiai didesnės katechetinės dalies. Vadinant jį elementoriumi, galvoje turimas ne tiek skaitymo ir rašymo vadovėlis, kiek krikščioniško tikėjimo pradžiamokslis. Knygelėje pateiktąją abėcėlę sudaro rusiškas raidynas. Galima daryti išvadą, kad graždankinis Mokslas skaytima variantas priklauso rusiškai lietuviškų raštų kirilikai. Knygos rengėjui rūpėjo ne tiek modifikuoti rusų abėcėlę, pritaikyti ją lietuvių kalbos garsams perteikti, kiek orientuotis į rusišką ortografiją. Carinės valdžios sumanymas lotyniškus rašmenis pakeisti rusiškais rezultatų nedavė ir baigėsi nesėkmingai.Reikšminiai žodžiai: Spaudos draudimas; Civilinis rusų raštas; Elementoriai.

ENThe press ban is one of the most painful experiences of the Lithuanian script. The Cyrillic (“grazdanka”) version of Mokslas Skaytima (The Science of Reading), published around 1759-1761 in Vilnius, is the Lithuanian book re-written in Russian characters. The book consists of the primer (that occupies only four pages), which consists of the alphabet and a workbook with syllable builder, and a much larger catechetical part. When it is referred to as a primer, it is not a textbook of reading and writing but an elementary of Catholic faith that is meant. The alphabet provided consists of Russian characters. A conclusion can be drawn that the “grazdanka” version of Mokslas Skaytima belongs to the Russian Cyrillics of Lithuanian scripts. The editor of the book focused not on the adaptation of Russian alphabet to convey Lithuanian sounds but on following the Russian orthography. The intention of the Tsar government to replace Latin characters with Russian ones had no tangible results and ended in a failure.

ISBN:
9955522518
Related Publications:
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : žinynas / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. Vilnius : Diemedis, 2004. 670 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2846
Updated:
2013-04-28 15:43:57
Metrics:
Views: 20
Export: