The Cemetery of Oberhof (Aukštkiemiai) - horse graves and equestrian equipment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Cemetery of Oberhof (Aukštkiemiai) - horse graves and equestrian equipment
Alternative Title:
Oberhofo (Aukštkiemio) kapinyno žirgų kapai ir raitelių apranga
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2009, t. 11, p. 206-216
Keywords:
LT
Geležies amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryžiai / Crosses.
Summary / Abstract:

LTOberhofo (dabar Aukštkiemis, Klaipėdos r.) kapinyne rasta vos keletas kamanų su metaliniais apkalais. Kapinyne rasti 29 kapai su žirgų kaulais ar dantimis, žąslais ar pentinais. Vėlyvuoju geležies amžiumi datuojamuose kapinyno kapuose rasta žirgų aprangos elementų ir ietigalių, miniatiūrinių kirvių ir peilių. Kapinyne randama visų įmanomų žirgų kapų ir aukų tipų. Visais atvejais žirgų liekanų randama į kairę nuo kitų daiktų arba žmogaus kapo. Šie kapai yra pasklidę po visą kapinyną. Kapai su žirgų galūnių liekanomis paplitę šiaurinėje kapinyno dalyje. Beveik visi žirgų kapai priklauso romėniškajam laikotarpiui. Kapai su žąslais paplitę didesnėje kapinyno dalyje. Jų nėra tik pačiame šiauriausiame kapinyno pakraštyje, kur laidota tautų kraustymosi laikotarpiu, ir šiaurės rytų dalyje, kur laidota F periode. Lyginant kapus su žąslais ir kapus su pentinais, reikia pabrėžti, kad kapų su pentinais daugiau yra kapinyno periferijoje, kas liudytų žemesnį palaidotųjų statusą. Vakarinėje kapų grupėje laidota tautų kraustymosi laikotarpiu. Galima išskirti 3 ar net 4 kapų pogrupius. Jų pagrindas yra ne tiek šeimyninė, kiek "vasalinė" priklausomybė. Kapai su kalavijais sudaro centrinę kapų grupę. Kuo toliau nuo šios grupės, tuo mažiau ginklų randama kapuose. Tolimesnėse grupėse yra bent vienas kapas su žąslais ar pentinu. Reikėtų pabrėžti, kad raitelis Aukštkiemių bendruomenėje nebūtinai turėjo būti karinės hierarchijos atstovas. Tokie kapai galėjo būti, pavyzdžiui, turtinės ir socialinės diferenciacijos reiškinys.Reikšminiai žodžiai: Vakarų Lietuva; Geležies amžius; Laidosena; žirgų kapai; West Lithuania; Iron Age; Burial rites; Horse graves; Kapai su žirgais; Kapai su žirgo auka; žirgo apranga; Kryžiaus formos apkalai; Romėniškas periodas; Didysis tautų kraustymosi laikotarpis; Vikinginis laikotarpis; Burials with horses; Burials with horse offerings; Riding gear; Cross shaped fittings; Roman Period; Migration Period; Viking Age.

ENIn Oberhof (Aukstkiemiai, western Lithuania) all forms of horse burials or offerings can be found: complete horses, horse skulls or the skull and the limbs. In every case where a description is preserved the horse parts were placed to the left of all other items or to the left of the human body, which might be a sign that the horse was used for riding. Horse remains, bridle bits or spurs usually occur in men's burials that contain weapons. In the community of Oberhof it was not necessary to be on top of the military hierarchy to be a rider or to receive riding gear as grave goods. On the other hand bridles, spurs or horse parts are found quite often in very well furnished graves. So even if theses offerings are often connected with warriors, it has to be considered that they might be not only an indicator for the doubtlessly existing cavalry but also for different social phenomena. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20736
Updated:
2020-09-17 20:21:15
Metrics:
Views: 52    Downloads: 11
Export: