Socialinės organizacijos skirtumai V-VI a. Pagrybio ir Plinkaigalio kapinynus palikusiose bendruomenėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės organizacijos skirtumai V-VI a. Pagrybio ir Plinkaigalio kapinynus palikusiose bendruomenėse
Alternative Title:
  • Differences of social organisation in communities, which left Pagrybys and Plinkaigalis burial grounds in the 5th-6th century
  • Difference of social organization in Vth-VIth C communities that have left graveyards of Pagrybis and Plinkaigalis
Keywords:
LT
Priešistorė (11 tūkst. m. pr. Kr. – XII a.); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis straipsnio tikslas – palyginti Pagrybio ir Plinkaigalio kapinynus palikusias bendruomenes socialinės organizacijos aspektu, t. y. išsiaiškinti, ar galima išskirti socialines grupes minėtų bendruomenių viduje, ir jas interpretuoti, priskiriant joms socialines funkcijas. Socialinės kapinynų archeologinės medžiagos analizės rezultatai parodė, kad Plinkaigalio kapinyno vyrų kapų archeologinėje medžiagoje galima išskirti 4 įkapių (lankinės segės, kirvio, peilio ir diržo) kompleksą:. Šio įkapių komplekso buvimas arba nebuvimas vyro kape, taip pat atitinkamas įkapių kiekis kape, leido išskirti vidines vyrų grupes Plinkaigalio kapinyną palikusioje bendruomenėje, o pagal pastarosioms tradiciškai priskiriamas funkcijas nusakyti jų socialinį pobūdį. Išskirtas vyrų grupes galima aiškiai matyti ir Plinkaigalio kapinyno vyrų kapų bendroje schemoje. Analizuojant Pagrybio kapinyno vyrų kapų archeologinę medžiagą buvo taikomas toks pat tyrimo metodas kaip ir Plinkaigalio kapinyno atveju. Deja, iškeltos prielaidos nepasitvirtino. Pagrybio vyrų kapų archeologinės medžiagos kontekstas leidžia daryti prielaidą, kad žirgų aukos Pagrybio kapinyną palikusioje bendruomenėje yra esminis bendruomenės socialinę sandarą atskleidžiantis artefaktas. Kita vertus, akivaizdu, kad Pagrybio kapinyną palikusi bendruomenė socialiniu aspektu nebuvo taip stipriai susiskaidžiusi kaip Plinkaigalio. Taigi galima daryti išvadą, kad V – VI a. laikotarpyje egzistavo skirtingos socialinės sandaros bendruomenės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pagrybis; Plinkaigalis; Kapinynai; Vidurio Lietuva; Socialinė organizacija; Pagrybis; Plinkaigalis; Cemeteries; Central Lithuania; Social organization.

ENThe main aim of the article is to compare the communities, which left the Pagrybis and Plinkaigalis burial grounds from the aspect of social organisation, i.e., to make clear if it is possible to distinguish social groups within the mentioned communities and to interpret them by their social functions. The results of the social analysis of archaeological material of the burial grounds showed that a complex of 4 burial items (crossbow brooches, an axe, a knife and a belt) can be distinguished in archaeological material of male graves in the Plinkaigalis burial ground. Presence or absence of this complex of burial items in a male grave and the number of burial items in the grave allowed inner male groups in the community, which left the Plinkaigalis burial ground to be distinguished, and social nature of the functions traditionally assigned to them to be defined. The distinguished male groups can also be clearly seen in a general scheme of male graves in the Plinkaigalis burial ground. When analysing archaeological material of male graves of the Pagrybis burial ground the same method was applied. Unfortunately, the presumptions made were not confirmed. The context of archaeological material of Pagrybis male graves allows the presumption to be made that horse sacrifices in the community, which left the Pagrybis burial ground is an essential artefact revealing the social structure of the community. On the other hand, it is obvious that the community, which left the Pagrybis burial ground, was not so strictly divided from the social point of view as that of Plinkaigalis. The conclusion can be drawn that communities of different social structures existed in the 5th-6th century.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2124
Updated:
2014-02-24 14:19:53
Metrics:
Views: 50
Export: