Mikužių kapinyno (Klaipėdos rajonas) radiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikužių kapinyno (Klaipėdos rajonas) radiniai
Alternative Title:
Findings of Mikužių graveyard (Klaipėda district)
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2005, t. 6, p. 94-111
Keywords:
LT
1 amžius; 10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; 2 amžius; 3 amžius; 4 amžius; 5 amžius; 6 amžius; 7 amžius; 8 amžius; 9 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTMikužių kapinynas (Klaipėdos r., Veiviržėnų sen.) nėra tyrinėtas, tačiau ardomo paminklo paviršiuje 1976-1988 m. buvo aptiktos griautinio kapo liekanos ir gana daug atsitiktinių dirbinių. Kapinyne mirusieji laidoti ir senajame, ir vėlyvajame geležies amžiuje. Senajame geležies amžiuje Mikužių kapinynas priklausė kapinynų su akmenų vainikais kultūrinei sričiai. Tai vienas piečiausių šios srities kapinynų ir vienas ankstyviausių šios kultūrinės grupės kapinynų. Ankstyviausi Mikužių radiniai gali būti skiriami B1 periodo pabaigai – B2 periodui (antkaklės trimitiniais galais, prūsų serijos akinės segės, apskrito pjūvio I ir II gr. apyrankės, pusiau apskrito pjūvio apyrankė profiliuotais galais, pentinas plokščiu pagrindu). Vėlyvesniam laikotarpiui – B2 periodo pabaigai – B2/C1 periodui skiriama dalis prūsų serijos akinių segių, labai profiliuotos segės, keturkampio pjūvio apyrankės suapvalintais galais. Sprendžiant pagal kitus radinius, dalis mirusiųjų Mikužiuose buvo palaidoti ir senojo geležies amžiaus antrojoje pusėje. Kai kurie mirusieji galėjo būti palaidoti su žirgais arba buvo įrengti simboliniai žirgų kapai. Kapuose aptikta retų daiktų, romėniško importo daiktų. Vėlyvajame geležies amžiuje kapinyne mirusieji laidoti ir nedeginti, ir sudeginti. Aptikti daiktai datuojami IX-XII a. Vėlyvajame geležies amžiuje Mikužių kapinynas turėjo priklausyti Lamatos kultūrinei sričiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mikužių kapinynas; Vakarų Lietuva; Romėniškasis periodas; Papuošalai; Ginklai; Pentinai; Mikužiai cemtery; Western Lithunia; Roman Iron Age; Ornamnets; Weapons; Spurs.

ENThe Graveyard of Mikužių (Klaipėda district, Veiviržėnų township) has not been excavated, however, on the surface of the dilapidating monument remains of a tomb and a few random artefacts were found in 1976-1988. People of the Early and the Late Iron age were interred in the graveyard. Mikužių graveyard in the Early Iron Age belonged to the culture domain of graveyards with stone wreaths. This is one of the most southward graveyards of this domain and one of the earliest graveyards of this cultural group. Oldest findings of Mikužių can date back to the end of B1 phase – B2 phase (necklets with flanged ends, round in section wristlets of groups I and II, a half round in section wristlet with profiled ends, a flat-bottomed spur). The Late period, namely, the end of B2 phase – B2/C1 phase, is marked with profiled buttons, quadrangular wristlets with rounded ends. Judging from other findings, a part of the dead were interred in the second half of the Early Iron Age as well. Some of them could be buried with horses or there could be symbolic graves of horses made. The findings in the tombs include rare artefacts, imported Roman artefacts. In the Late Iron Age in the graveyard the dead were interred both cremated and non-cremated. The found artefacts date back to 9-12 centuries of the Late Iron Age; Mikužių graveyard should belong to Lamata culture.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5685
Updated:
2020-12-15 22:25:33
Metrics:
Views: 55    Downloads: 10
Export: