Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie
Authors:
Publication Data:
Warszawa : Elipsa, 2003.
Pages:
211 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Przedmowa / Stanisław Dubisz — Wstęp — Założenia teoretyczne: Ustalenia terminologiczne; Stan badań nad problemem kompetencji i świadomości językowej; Stan badań nad słownictwem języka polskiego na Litwie; Metoda badawcza — Sytuacja socjolingwistyczna społeczności polskiej na Wileńszczyźnie: Sytuacja socjolingwistyczna społeczności polskiej na tle wielojęzyczności na Wileńszczyźnie (stan w latach 1989-1999). Liczebność, rozmieszczenie geograficzne, struktura społeczna Polaków na Wileńszczyźnie; Więzi integrujące Polaków jako mniejszość narodową — Świadomość i kompetencja językowa badanej grupy młodzieży: Charakterystyka socjometryczna respondentów; Pochodzenie narodowościowe informatorów i wybór najważniejszego dla siebie języka. Grupy informatorów; Stosunki w zakresie posługiwania językami w badanej grupie młodzieży; Akwizycja Języka w rodzinie; Świadomość Językowa ankietowanych; Stosunek emocjonalny do Polski i do kraju zamieszkania — Opis warstw leksykalnych języka młodzieży polskiej na Litwie: Wyrazy / nazwy właściwe; Warstwa ogólnopolska słownictwa; Warstwa skontrastowana; Warstwa wyrazów obcych (cytaty); Wyrazy / nazwy niewłaściwe; Warstwa ogólnopolska słownictwa; Warstwa skontrastowana; Warstwa wyrazów obcych (cytaty) — Świadomość a praktyka językowa: Analiza słownictwa z pytań „otwartych”; Analiza słownictwa z pytań „zamkniętych” — Podsumowanie — Aneks — Stosowane skróty — Bibliografia.
Keywords:
LT
Kalbos kompetencija; Lietuvos lenkai; Leksika; Žodynas; Interferencija.
EN
Language competence; Lithuanian Poles; Vocabulary; Interference.
ISBN:
8371515855
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56269
Updated:
2021-03-08 23:05:00
Metrics:
Views: 73
Export: