Leksykalne wykładniki identyfikacji etnicznej w prasie polskiej na Litwie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Leksykalne wykładniki identyfikacji etnicznej w prasie polskiej na Litwie
Alternative Title:
  • Leksiniai etninės identifikacijos rodikliai Lietuvos lenkų spaudoje
  • Lexical indicators of ethnic identification in the polish press in Lithuania
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra pristatyti sociolingvistinių tyrimų rezultatus. Jų objektas - Lietuvos lenkų tapatybės apibrėžimai, rodantys dabartinę kalbinės savimonės padėti daugiatautėje visuomenėje, vykstant pastarųjų metų visuomeninėms ir ekonominėms permainoms Lietuvoje. Sugretinus tapatybės apibrėžimus, tyrimų medžiagą galima suskirstyti į šias grupes: lenkų švietimas ir mokslas Lietuvoje, lenkų visuomeninės ir politinės organizacijos, lenkų tautinės mažumos Lietuvoje tikriniai vardai. Gausūs pavyzdžiai rodo, kad išvardyti leksikos klodai analizuojamuose Lietuvos lenkų spaudos tekstuose kartojasi. Be jokios abejonės, jie atlieka Lietuvos lenkų tautinės mažumos vienijimo, integravimo funkciją, yra tautinės savimonės dalis, apimanti pagarbą istorinėms tradicijoms, patriotinėms vertybėms, rodanti kultūros bendrumo pojūtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbinė savimonė; Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje; Tautinė mažuma; Tautinė tapatybė; Ethnic identification; Linguistic consciousness; National identity; National minority; Polish Minority in Lithuania; Polish national minority in Lithuania.

ENThe article presents the results of sociolinguistic research studies describing identity of Poles in Lithuania and depicting recent state of linguistic consciousness in multiethnic society in conditions of socio-political changes that have been recently happening in Lithuania. The set of definitions of identification allows distinguishing names related to: Polish education in Lithuania, Polish social andpolitical organizations, proper names of Polish minority in Lithuania. Numerous examples testify about the frequency of the vocabulary items in the analyzed texts in the Polish press in Lithuania. Undoubtedly, they perform function integrating Poles in Lithuania as a national minority and are components of national consciouness, which supports and sustains respect for historical traditions, urge patriotic values and awareness of common culture. [From the publication]

ISBN:
9789955206934
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33972
Updated:
2018-01-15 16:30:40
Metrics:
Views: 18
Export: